Export Mijn Tenders pagina

Na de update is er de mogelijkheid om een selectie te maken van de kolommen die u wilt exporteren. Op deze manier kunt u zelf bepalen van welke informatie in de tenders een export wordt gemaakt. U exporteert alleen nog wat voor u van belang is.

Vanuit het tenderoverzicht klikt u op "exporteer mijn tender overzicht". Er opent een pop-up waarin u kunt selecteren welke informatie geƫxporteerd dient te worden. U beslist zelf welke informatie wordt meegenomen door de vakjes aan te vinken. Selecteer alleen de informatie die u terug wilt zien in het exportbestand, bijvoorbeeld het tender nummer, type procedure, naam en de korte beschrijving.


Template gunningsbericht
Deze nieuwe functionaliteit geeft u de mogelijkheid een eigen template te maken voor uw gunningscommunicatie. Er kunnen meerdere templates worden aangemaakt voor verschillende soorten aanbestedingsprocedures. Op deze manier kunt u eigen gunningsberichten sturen die op verschillende situaties van toepassing zijn.
Hoe werkt het?
Maak eerst uw template in de berichten module. Start een nieuw bericht en sla deze op als template. Kies hier het template type; voorlopig of definitief gunningsbericht. In het template kunt u een placeholder gebruiken voor het plaatsen van de link naar de gunningscommunicatie. De aanbieders kunnen deze link gebruiken om het resultatenscherm te zien.

Vanuit de tender kunt u bij het tabblad gunningscommunicatie een voorlopig of definitief gunningsbericht versturen. Als u op de knop voorlopige gunning of definitieve gunning klikt krijgt u een pop-up waarin u kunt aangeven welk template u wenst te gebruiken. Indien u geen gebruik maakt van eigen templates, zal het standaard bericht worden verzonden.