Nieuw Type Procedure: Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)

Na de update is er een nieuwe functionaliteit die de mogelijkheid biedt om een tender te doorlopen volgens een Dynamisch aankoopsysteem. Deze nieuwe functionaliteit is voorbehouden aan inkopers met een specifieke licentie: Marktmeester. Om gebruik te maken van deze nieuwe functionaliteit start u een tender met de procedure Dynamisch Aankoop Systeem. Inschrijvers hebben de mogelijkheid een indicatieve inschrijving te plaatsen en u hierop kunt u de inschrijvers beoordelen.


Als u een uitvraag voor een specifieke opdracht wilt doen, plaatst u een aankondiging van de opdracht. Potentiële inschrijvers hebben dan nog 15 dagen om een indicatieve inschrijving te plaatsen. Na deze 15 dagen start u de nadere uitvraag voor de specifieke opdracht.


Als u vragen heeft over deze nieuwe functionaliteit neem dan gerust contact met ons op, we lichten de nieuwe procedure graag toe.


Creëren shortlist
Voor publieke organisaties schrijft de Gids Proportionaliteit bij meervoudig onderderhandse trajecten (MVO) voor dat 3 tot 5 ondernemers uitgenodigd mogen worden tot het doen van een inschrijving. Volgens de Aanbestedingswet dienen deze ondernemers op een objectieve wijze te worden gekozen, dit kon door middel van onze Randomizer (loting). De Aanbestedingswet geeft echter ook de ruimte om naast een loting of roulatiesysteem te selecteren op basis van bijvoorbeeld beleidsdoelstellingen of past performance, zolang de keuze objectief is en gemotiveerd kan worden.

Daarom hebben wij de bestaande functionaliteit voor het maken van de shortlist uitgebreid. Naast het loten van alle aanbieders voor de meervoudig onderhandse tender, komt er ook de mogelijkheid om eerst een voorselectie  te maken van inschrijvers die worden vrijgesteld van de loting en meteen door worden gezet naar de nadere uitvraag. De overige inschrijvers kunt u vervolgens loten. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld 2 organisaties meteen doorzetten naar de shortlist. Uit de lijst met overige organisaties kunt u dan via loting de overige 3 organisaties toelaten.

Tevens is het na de update mogelijk om de geselecteerde organisaties een uitnodiging te sturen voor het indienen van een offerte. Na het selecteren en/of randomizen van alle inschrijvers kunt u vanuit het overzicht aanvinken welke inschrijvers u een uitnodiging wilt sturen. Er wordt dan een standaard bericht geladen welke u zelf nog aan kunt passen voor verzending.