Toelichting bij prijslijst

Het is vanaf nu mogelijk om een toelichting te geven bij de prijslijst. Eerder was dit enkel mogelijk wanneer er ook om een prijsbijlage werd gevraagd. Op deze manier kunt u de prijslijst nader toelichten, of een invulinstructie meegeven voor de inschrijvers.


Publicatieformulieren

TED (Tenders Electronic Daily) heeft nieuwe richtlijnen gegeven betreffende de publicatieformulieren. In Negometrix zijn daarom de publicatieformulieren vernieuwd conform deze nieuwe TED richtlijnen. Door deze wijziging zullen ook de volgende velden in de publicatieformulieren voor u veranderen.

Inkoopcombinaties – het is mogelijk om aan te geven of u in een inkoopcombinatie inkoopt en ondersteunend hieraan kunt u de gegevens van elke organisatie in de combinatie invullen.

Aantal ontvangen elektronische inschrijvingen - naast het veld waar u het aantal ontvangen inschrijvingen kunt weergeven kunt u nu ook het aantal elektronische inschrijvingen ingeven.