BAFO fase activeren tijdens offerte- en/of evaluatiefase


De BAFO fase kunt u gebruiken als de aanbieders nog een laatste offerte mogen indienen na bijvoorbeeld een onderhandeling. Het besluit of een BAFO fase wordt toegepast wordt niet altijd genomen tijdens de voorbereiding van een inkooptraject. In Negometrix diende u deze fase wel tijdens de voorbereiding te activeren.

Vanaf deze update kunt u tijdens de offerte- of evaluatiefase nog een besluit nemen of u de BAFO fase wenst te gebruiken. U activeert deze fase heel eenvoudig tijdens de offerte- of evaluatiefase vanuit het tabblad ‘Tender opties’.


Vernieuwd Proces Verbaal van Opening
Vanuit het tabblad ‘Vergelijk en Selecteer’ maakt u eenvoudig een Proces Verbaal van Opening. In deze update zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in dit Proces Verbaal van Opening.

  • De einddatum en tijdstip van de offertefase wordt vermeld als datum van opening van de inschrijvingen;
  • De locatie van het openen van de inschrijvingen wordt automatisch de locatie zoals ingevuld in het publicatieformulier;
  • Op het moment dat u een proces verbaal van opening maakt krijgt u de mogelijkheid om een opmerking in het proces verbaal op te nemen.
  • Er is een plek opgenomen in het proces verbaal van opening waar u de plaats en datum van het ondertekenen kunt invullen.


Tender beëindigen
Een tender die tussentijds wordt beëindigd kunt u vanaf nu ook in Negometrix beëindigen. Deze tender krijgt dat de status ‘beëindigd’ en wordt automatisch gearchiveerd. In een beëindigde tender kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht. Tevens kunt u een beëindigde tender niet meer activeren.


Nieuwe functionaliteiten Vraag en Antwoord module

Er zijn een aantal nieuwe functionaliteiten voor de Vraag en Antwoord module tijdens deze update uitgevoerd.
Elke vraag in de Vraag en Antwoord module heeft een intern- en publicatienummer. Het interne nummer is alleen zichtbaar voor de inkopende organisatie en het publicatienummer is tevens zichtbaar voor de aanbieders. Naast het zoeken op publicatienummer kunt u vanaf nu ook zoeken op het interne nummer.


Een binnengekomen vraag kunt u als lead buyer toewijzen aan collega’s. Uw collega’s kunnen vervolgens concept antwoorden opstellen. Vanaf deze update kunt u als lead buyer ook een concept antwoord opstellen voor deze vragen, zonder uzelf toe te wijzen aan deze vragen.


Als er nieuwe vragen binnenkomen, ontvangt u daar als inkoper een daily digest van. In deze daily digest staat een overzicht van de gestelde vragen van die dag. Deze digest is deze update uitgebreid. Indien u een vraag toewijst aan een collega dan krijgt uw collega dit te zien in de daily digest. Dit geldt ook voor het antwoord van de toegewezen collega. Als de toegewezen collega een antwoord voor de vraag heeft opgesteld en dit antwoord heeft gedeeld met collega’s, krijgt u dit te zien in de daily digest.


Exporteren publicatieformulieren

U kunt uw publicatieformulieren vanaf nu exporteren. Zodra uw publicatie is gepubliceerd op TenderNed en/of TED kunt u vanuit Negometrix een pdf. export van uw publicatie maken.