Vraag & Antwoord kolom in Mijn Tenders

Een van de aanpassingen die we doen om de performance te verbeteren is het tijdelijk verbergen van de kolom omtrent de Vraag & Antwoordmodule in het Mijn Tenders overzicht. Indien u toch wilt zien hoeveel vragen er gesteld of beantwoord zijn, dan kunt u in de tender de Vraag & Antwoordmodule openen.


Contractmanagement Export

De export van alle contracten zijn gecorrigeerd zodat het juiste, relevante contractnummer wordt weergegeven.


Contracten archiveren

Er is een extra tab Gearchiveerde contracten toegevoegd en contracten zijn nu net als tender te archiveren.


Gebruikersprofielen importeren

We hebben gemakkelijker gemaakt gebruikersprofielen te importeren. Je Excelbestand wordt gecontroleerd en je krijgt een status van de validatie direct na het importeren. Zo zie je direct waar er iets moet worden aangepast of aangevuld.


Importeren vanuit Excel

Daarnaast zijn er enkele problemen met het importeren van de vragenlijst en prijslijst vanwege het type Excel-bestand. Dit is opgelost.


Export Proces verbaal van opening

Hiervan hebben we de uitlijn verbeterd zodat het gedeelte ter ondertekening niet verspreid meer kan staan over twee pagina’s.


Importeren vragenlijst

Het importen van een vragenlijst uit een andere tender ging niet helemaal goed als dit ook de verificatievragen betrof. De link tussen de verificatievraag en de originele vraag in de vragenlijst ging dan verloren. Dit hebben we gecorrigeerd.