Alle gebruikers

Meerdere organisatiebeheerders

Deze update maakt het mogelijk meerdere beheerders in te stellen voor één organisatie. Het organisatieaccount zal altijd één hoofdbeheerder tonen, maar er kunnen meerdere gebruikers worden ingesteld met dezelfde beheerdersrechten.

Message ID

Achter berichten verstuurd vanuit Negometrix zal geen cijferreeks meer getoond worden in de onderwerpsregel die diende als Message ID.


Aanbieders

Meerdere collega’s in tender en BCC ontvangers

Collega’s die worden toegevoegd in een tender zijn direct ingesteld als BCC ontvanger.


Inkopers

Planning aanpassen uitgebreid

Voor inkopers zijn er nu meer mogelijkheden om de planning aan te passen. Data die in het verleden liggen kunnen onder drie voorwaarden alsnog worden aangepast. Een daarvan is dat de tender nog niet gepubliceerd is. Daarnaast is het vereist dat er nog geen aanbieders in de tender deelnemer zijn, of zijn uitgenodigd.


Betere koppeling vanuit de tender naar contractmanagement

Vanuit een tender kan een leadbuyer een contract klaarzetten voor een contractmanager. Er komt dan een pop-up, de leadbuyer selecteert de contractmanager, en de informatie komt vervolgens in het tabblad ‘Concept Contracten’ van de contractmanager terecht. De contractmanager krijgt hiermee een overzicht van de contracten die hij nog moet aanmaken. Er wordt tevens een notificatie hiervan verstuurd.


Uitgenodigde aanbieders

Deze lijst met uitnodigingen is nu gesorteerd op alfabetische volgorde.


Contractmanagers

Verbeterde herinneringen

De herinneringen in de contractmanagement zijn flink verbeterd. In een contracttemplate is het nu mogelijk herinneringen vast te leggen, zodat dit niet steeds per contract hoeft te gebeuren. Daarnaast is het nu ook mogelijk voor herinneringen templates inclusief placeholders te maken en krijgen deze een mooiere lay-out. Templates aanmaken kan via Mijn Berichten

De datum en tijd van herinneringen is nu specifiek in te stellen, naast het instellen van een of meerdere dagen van tevoren. Tot slot kunnen contractmanagers herinneringen van collega’s bewerken.


Nieuw tabblad: Concept Contracten

Binnen Mijn Contracten is er een nieuw tabblad 'Concept Contracten'. Daarin staan contracten klaargezet door de leadbuyer vanuit de tender module (alleen zichtbaar indien er daadwerkelijk ook een contract is klaargezet). De contractmanager kan deze dan afronden en verplaatsen naar de lopende contracten.


Berichten over meerdere contracten

Het is mogelijk om berichten over meerdere contracten heen te versturen naar contractmanagers en leveranciers.


Verantwoordelijkheden beheren

Er is een nieuw tabblad genaamd 'Beheer Verantwoordelijkheden' om eenvoudig iemand te vervangen of diens rol te wijzigen.


Deelnemers toevoegen

De schermen voor het toevoegen van gebruikers aan categorieën en contracten zijn verbeterd. Het toevoegen van gebruikers ging eerst via het selecteren in een checkbox en is nu dezelfde dropdown als in de tendermodule.

Als een gebruiker wordt toegevoegd aan een contract worden automatisch de rechten toegekend die deze persoon op organisatieniveau heeft (standaard rol).


Kleine aanpassingen en verbeteringen

 • De mogelijkheid om notificaties in te stellen voor een checkpoint (KPI evaluaties).
 • In een berekening veld kan nu verwezen worden naar velden buiten het huidige tabblad.
 • Verplichte velden in CM worden aangegeven met de bekende *.
 • De uitlijning in de pop-up voor een licentie aanvraag is verbeterd.
 • Er is een nieuwe regel bij: ‘refereer aan'. Hierin kan er gerefereerd worden aan een ander veld en de waarde worden overgenomen.
 • De weergave (filters) die als laatste zijn gekozen, wordt bij de volgende keer weer geopend.
 • In de CM exports werden datumvelden, valutavelden en dergelijke als tekstveld weergegeven in Excel. Dit zijn nu ook datum en valutavelden en dergelijke geworden.
 • Gebruikersvelden hebben een gebruiker met een profiel. Deze gebruikers worden nu echter niet automatisch toegevoegd aan het contract. Dit is aangepast zodat de Contractmanager de keuze heeft of deze wordt toegevoegd door middel van een regel. Deze krijgt dan de rechten ingesteld op organisatieniveau.
 • Het recht ‘contract inzien' is verwijderd. Zodra iemand wordt toegevoegd aan een categorie mag hij alle contracten in deze categorie zien. Hetzelfde geldt voor het toevoegen aan een contract, degene mag dan altijd het contract zien. Dit voorkomt ook dat iemand herinneringen kan ontvangen over een contract dat hij niet kan zien.
 • In Mijn Berichten zijn placeholders toegevoegd voor contractmanagement: contractnummer, naam contractmanager etc.
 • Het openen van een contract vanuit het Mijn Contracten overzicht opent deze nu in een nieuw tabblad. Dit zorgt ervoor dat er weer snel teruggekeerd kan worden naar het Mijn Contracten overzicht.
 • Het contractnummer was niet zichtbaar binnen het contract. Dit is straks wel zichtbaar bovenin de pagina.
 • De link tussen raamcontracten en nadere overeenkomsten wordt duidelijker weergegeven middels een icoon bij de contracten. Tevens is er nu in de raamcontracten een overzichtspagina waar alle nadere overeenkomsten worden weergegeven.