N = Bepaald aan de hand van de X/Y verhouding.

Pi = Prijs ingediende offerte

Pref = Prijs referentie offerte

Qi = Kwaliteit ingediende offerte

Qref = Kwaliteit referentie offerte

De EMVI-Superformule is afgeleid van de 'Superformule' zoals bedacht door Johan Gielis, een Belgische wiskundige en bioloog. Zijn formule beschrijft de diversiteit aan vormen in de natuur.

Om de formule in Negometrix3 te laten werken is het nodig de score van een referentie offerte in te voeren. Dat wil zeggen een referentieprijs (Pref) met bijbehorende referentiekwaliteit (Qref). Deze referentiekwaliteit moet tussen 50% en 100% liggen. Ook dient de gebruiker een prijs op te geven welke een gelijke totaalscore zou geven indien een offerte 100% kwaliteit zou scoren.

Voorbeeld:

Referentieprijs (Pref)            €100.000

Referentiekwaliteit (Qref)      70%

Prijs bij Qi=100% (Pmax)     €130.000

Dit wil zeggen dat inkoop bij een kwaliteit score van 70% een prijs van €100.000 verwacht.

Daarnaast zou inkoop bijvoorbeeld een offerte van €130.000 met 100% kwaliteit gelijkwaardig achten aan de referentie offerte. De waarden: €100.000, 70%. en €130.000 worden in Negometrix3 ingevoerd.

Aan de hand van deze data berekent Negometrix3 de variabele n. Verder hieronder staat uitgelegd wat de n inhoudt.

De interessante gedachte achter de methode is dat inkoop graag een offerte ontvangt die gelijk is aan de referentie. Een duurdere offerte is alleen aantrekkelijker als er extra (d.w.z. niet lineair) “meer kwaliteit” wordt aangeboden. Aan de andere kant is een offerte met een lagere kwaliteit score alleen aantrekkelijker als er een extra (weer niet lineair) lage prijs bij hoort. De methode is “absoluut”.


De formule ontleed

Je zou de superformule in kleine stukjes kunnen knippen om hem stap voor stap te ontleden. Allereerst wordt de kwalitatieve waarde na beoordeling omgezet naar Qscore. Dit is de volgende formule:


 

Vervolgens kan men de prijs bepalen aan de hand van de volgende formule:


Deze scoreformules hebben de eigenschap dat er geen verborgen weegfactoren in zitten. Als de Q (kwaliteit) van een aanbieding x% beter is dan Qref, dan is de Qscore ook x% beter. Idem voor de prijs. Voor de Pscore en de Qscore geldt beide: hoe kleiner de score hoe beter.


Met beide scores wordt de EMVI-score berekend aan de hand van de volgende formule:De variabele n

In de formule zit ook de variabele n. Deze variabele wordt indirect ook bepaald door de inkoper. De n bepaalt in hoeverre andere offertes met een andere P en/of Q gelijkwaardig zijn aan de referentie offerte. Hoeveel wil men meer betalen (x%)voor een betere kwaliteit (y%)? En hoeveel wil men minder betalen (x%) bij mindere kwaliteit(y%)?


Je wilt bijvoorbeeld 10% meer betalen voor 20% meer Kwaliteit of 20% minder betalen bij 10% minder Kwaliteit. De exponent n in de Superformule wordt bepaald door je keuze voor X en Y. Zie de onderstaande tabel die geldt voor Y=10%.


Bij Y=10% is    X =

N

10%

1

12,5%

2,98

15%

4,24

 20%

5,68

25%

6,41

Waarde van n als we 10% meer willen betalen voor X% meer Kwaliteit


Bij gebruik van de superformule raadt Negometrix3 aan om bovenstaande tabel te gebruiken bij invulling van de n. Een praktische waarde is X=20%. Bij n = 5,68 is men bereid om 10% meer te betalen indien er 20% meer kwaliteit wordt geboden.

Afgeraden wordt om X=10% te gebruiken. Bij n = 1 maakt de formule dezelfde keuzes als bij Gunnen op Waarde of de (lineaire) Gewogen Factor Methode en wordt er dus niet gestuurd op de referentiewaarden.


EMVI-score

Als een offerte precies de referentiewaarde scoort op prijs en kwaliteit, dan is de score 1,00. Indien beter, dan heeft deze een score van < 1,00. Dus hoe lager hoe beter. De waarde bepaald de rangorde, de offerte met de laagste waarde is de beste.


Bovenstaande tekst is grotendeels gebaseerd op een document geschreven door Ir. J.C. (Hans) Kuiper. Dit document kunt u vinden op: Klik hier