Voor inkopers

Het beheren van de planning
Voorheen kon in de planning een datum in het verleden niet meer worden gewijzigd. Dat gold voor zelf toegevoegde datums, alsmede 'systeemdatums' vanuit vergrendelde procedures (de vetgedrukte datums in de planning).
 
Met deze update is het voor gebruikers met het recht 'Beheren planning' mogelijk de planning volledig zelf te beheren, zonder tussenkomst van de Servicedesk. Datums in het verleden kunnen zodoende zelf worden gewijzigd. Dit geldt tevens voor reeds lopende tenders.

Een instelling binnen 'Organisatie'
Indien u als organisatie niet wenst dat dit recht het volledig beheren van de planning mogelijk maakt, kan de beheerder dit uitzetten bij de instellingen binnen 'Organisatie'. De oude werkwijze blijft dan ongewijzigd. Datums die zijn verlopen, kunnen enkel met tussenkomst van de Servicedesk worden gewijzigd.

Het bijhouden en inzien van wijzigingen in de planning
Het bijhouden van wie, wanneer de planning heeft gewijzigd, wordt gelogd en is direct zichtbaar binnen het tabblad 'Planning' aan de zijde van de inkoper. Aanbieders hebben hier geen inzage in en krijgen geen automatische notificatie bij een wijziging.

Standaard sortering in Vergelijk & Selecteer
In reguliere tenders is de standaard sortering van de offertes weer gewijzigd naar de rangorde, in plaats van de alfabetische volgorde.

Nieuwe placeholder om Samenvattend commentaar in bericht op te nemen
Er is een nieuwe placeholder aangemaakt voor samenvattend commentaar. Zowel in reguliere als ongoing tenders kan dit via een bericht gedeeld worden met de aanbieder. Handig voor berichtgeving omtrent acceptatie of afwijzing in een DAS of in het Sociaal Domein, maar ook zeker in reguliere tenders wanneer de inkoper geen gebruik maakt van het resultatenscherm en toch het samenvattend commentaar wilt delen.

Nieuwe formule: De Superformule
Er is een nieuwe gunningsformule toegevoegd: De Superformule. De EMVI-Superformule is afgeleid van de 'Superformule' zoals bedacht door Johan Gielis, een Belgische wiskundige en bioloog. Zijn formule beschrijft de diversiteit aan vormen in de natuur. Om de formule in Negometrix te laten werken is het nodig de score van een referentie offerte in te voeren. Dat wil zeggen een referentieprijs (Pref) met bijbehorende referentiekwaliteit (Qref). Deze referentiekwaliteit moet tussen 50% en 100% liggen. Ook dient de gebruiker een prijs op te geven welke een gelijke totaalscore zou geven indien een offerte 100% kwaliteit zou scoren.

Lees meer over de werking van de formule op de Negometrix support pagina.

Voor alle gebruikers

Verbeterde foutmeldingen in plaats van de rode Algemene fout
Het kwam voor dat er na het openen van een bericht, tender of ZIP export vanuit een link in een notificatie, een rode foutmelding (Algemene fout) tevoorschijn kwam. Deze foutmeldingen hebben we volledig vernieuwd met betere tekst en uitleg. Zo begrijpt de gebruiker beter wat er misgaat en hoe het probleem kan worden opgelost.