Na het doorlopen van een selectieproces in een tender worden de leveranciers, welke voldoen aan minimale vereisten, toegelaten tot de E-veiling. In een real-time online bied-proces kunnen aanbieders eerdere biedingen, al dan niet in directe concurrentie, herzien.


De kaders voor de E-veiling stelt u zelf op, eventueel in overleg met de veiling-specialisten van Negometrix3. Een veiling kan plaatsvinden op basis van prijs alleen, maar veelal zal ook gewogen kwaliteit een rol spelen in de rangschikking.


Voorafgaand aan een veiling worden leveranciers één op één begeleid zodat zij exact weten hoe de veiling te werk gaat en wat er van hen wordt verwacht. Negometrix3 maakt daarnaast gebruik van een "veiling verklaring" waarin de spelregels voor alle deelnemers vastliggen.


Wilt u een veiling onderdeel maken van uw tender? Neem dan contact op met de Servicedesk van Negometrix.