In Negometrix3 kunt u het adres van uw organisatie opnemen. Alleen als beheerder van de organisatie kunt het adres wijzigen.


Adres van uw organisatie wijzigen

  1. Ga naar Organisatie in het rechtermenu. 
  2. Ga vervolgens naar het tweede tabblad Locaties.
  3. Klik aan de rechterkant op Wijzigen en wijzig het adres van uw organisatie.


Meerdere adressen toevoegen aan uw organisatie

Als u meerdere locaties aanmaakt in uw organisatie, kunt u per locatie collega's toewijzen.


  1. Ga naar Organisatie in het rechtermenu. 
  2. Ga vervolgens naar het tweede tabblad Locaties.
  3. Kies voor Locatie toevoegen en voeg extra locaties toe.


Het standaardadres van uw organisatie wijzigen

Het standaardadres is zichtbaar voor andere organisaties.

  1. Ga naar Organisatie in het rechtermenu. 
  2. Klik op Wijzigen.
  3. Scroll naar Standaardadres en kies in het dropdown menu voor het gewenste standaardadres.
  4. Klik op Opslaan en sla de wijzigingen op.