In Negometrix3 kun je op eenvoudige wijze vragen importeren in de vragenlijst vanuit Excel. In het Excel bestand kun je meerdere type vragen selecteren en alvast gewichten toekennen.


Vragenlijst importeren vanuit Excel

 1. Ga in je tender naar tabblad Vragenlijsten en klik op de knop Importeren.
 2. Download het Importbestand en open deze met Microsoft Excel.
 3. Vul in iedere regel een nieuwe vraagtitel, vraaginstelling (vraagtekst) en eventueel header in. Bij kolom KO kies je of de vraag een Knock Out bevat. In kolom Vraagtype kun je het type vraag selecteren.
  • Wanneer je een nieuwe naam van een vragengroep in een nieuwe regel invult, zullen de daarna volgende vragen in deze nieuwe vragengroep worden geïmporteerd.
  • Wanneer je kiest voor het type vraag Open vraag, wordt het maximaal aantal karakters ingesteld op 4000 karakters. Dit kun je later in Negometrix3 aanpassen.
 4. Sla het ingevulde Importbestand op uw PC. De naam van het bestand zal de naam van de vragenlijst in Negometrix3 worden. 
 5. Ga terug naar Negometrix3 en klik in Vragenlijsten op Importeren.
 6. In Negometrix selecteer je in welke fase de vragenlijst beantwoord moet worden onder Beschikbaar tijdens en vervolgens klik je op Selecteer bestand en kiest u het bestand op jouw PC.
 7. Klik daarna op de knop Valideer. Het systeem laat nu zien of de validatie correct is, of welke regels in het Excel bestand nog aangepast dienen te worden. 
 8. Wanneer de validatie voltooid is, klikt u op Importeren.
 9. De vragenlijst is toegevoegd als nieuwe vragenlijst in je tender in Negometrix3.


Belangrijk

Wanneer je kiest voor het type vraag Document evaluatie en Open vraag wordt de evaluatiemethode in Negometrix3 automatisch als Ja/nee ingesteld. De evaluatiemethode kun je aanpassen bij de betreffende vraag in Negometrix3. 


Wanneer je in het Excel bestand een gewicht toekent aan een vraag of meerdere vragen zal de vragenlijst in Negometrix3 automatisch de Utility Index als gunningsformule selecteren. Je dient in Negometrix3 achter de vragenlijst op Instellingen te klikken om de prijs-kwaliteit verhouding in te stellen of eventueel een andere gunningsformule te kiezen. 


De type vragen Multiple choice, Waarde en Tabel kunnen niet worden geïmporteerd met het Excel bestand.