Voor alle gebruikers


Document viewer

Het is vanaf nu mogelijk allerlei verschillende documenten (Word, Excel, PDF, afbeeldingen etc. ) direct te kunnen lezen middels de nieuwe Document viewer. Zodra er in een tender of contractbestanden worden gedeeld kan elke gebruiker deze nu direct bekijken en lezen binnen Negometrix, zonder deze eerst te hoeven downloaden. Indien nodig, is vanuit de viewer het bestand alsnog te downloaden om te bewerken of in te vullen.

De document viewer is direct actief en voor iedereen beschikbaar.


Log files

Het is voor organisatiebeheerders eenvoudiger log files op te vragen en te exporteren. De log files zullen alleen acties van collega's bevatten. De log files kunnen gefilterd worden op inkoper, tender en tijdspanne.


Voor inkopers


Importeren geplande tenders
Inkopers kunnen nu geplande tenders importeren vanuit een voor gedefinieerd Excel-bestand. Op die manier kan een inkoper de gehele tenderkalender van bijvoorbeeld het aankomend jaar klaarzetten in Negometrix.