Voor inkopers in het publieke domein


Vernieuwde publicatieformulieren

Vanwege de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn de publicatieformulieren gewijzigd. Uiteraard zijn deze wijzigingen meegenomen in de Tender module. Met deze update betreft het de volgende publicatieformulieren:

  • 1. Vooraankondiging

  • 2. Aankondiging van een opdracht

  • 3. Aankondiging van een gegunde opdracht

  • 7. Erkenningsregeling – nutssectoren

  • 15. Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf


Daarnaast is het volgende publicatieformulier komen te vervallen, vanwege het vernieuwde Dynamisch Aankoopsysteem:

9. Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem


Voor alle inkopers


Tender templates overschrijven

Het overschrijven van tender templates is verbeterd. Het is daarmee ook mogelijk om eenmappenstructuur op te nemen in het template. Zo kun je bij iedere tender vanuit een template in de tender documenten een standaard aantal mappen opnemen (inclusief de juiste kijkrechten).


Specifieke tender data

De datavelden aangemaakt tijdens de voorbereiding, waren tot op heden niet meer in te vullen of te bewerken na de voorbereiding. Dat is verholpen met deze update, waardoor de aangemaakte velden nog steeds ingevuld of inhoudelijk aangepast kunnen worden later in het proces. Let wel, het aanmaken van de velden kan enkel tijdens de voorbereiding.


Vraag & Antwoord: antwoord kopiëren van een collega

De kijkrechten van een document, toegevoegd door een collega aan een concept antwoord, werden soms niet correct overgenomen. Dit is verholpen.


Evaluatieoverzicht


Om de scores van automatisch beoordeelde vragen (gesloten vragen in de vragenlijst) als Leadbuyerte kunnen aanpassen, is er de tab Overzicht binnen Evalueren. Het openen van dit overzicht zorgdevoor enkele problemen waardoor deze niet goed weergegeven werd. Dit is gecorrigeerd.

Voor contractmanagers en -beheerders


Zoekopdrachten stapelen

Het is nu mogelijk om zoekopdrachten in de contract module te stapelen. Zo kan de gebruikermeerdere zoektermen achter elkaar invoeren om nog dieper te zoeken in de contractendatabase.


Rapportmanager

Alle rapporten bevatten nu de status van het contract (concept, archief of lopend).


Deelnemers

Gebruikers vanuit een andere organisatie die deelnemer zijn in een contract, kunnen vanaf nu ook KPI vragenlijsten invullen.


Overzicht

De sortering op contractnummers is verbeterd.


Concept contracten

Concept contracten kunnen nu voor iedereen worden klaargezet in het bezit van een contractmanager of beheerder licentie. Dit kon eerder enkel nog voor contractmanagers.


Historieregel

Sinds kort is het mogelijk historie op een veld als regel te activeren, waarmee wijzigingen bijgehouden worden en inzichtelijk zijn. Het toepassen van deze regel op de einddatum van een contract leverde een foutmelding op. Dit is opgelost.


Tender start formulier beheerders


Inkoopverzoek aanmaken

De knop om een inkoopverzoek aan te maken biedt vanaf nu ook daadwerkelijk de mogelijkheid een inkoopverzoek aan te maken binnen het eigen Tender Start Formulier.


Sorteringen

Net als in de Contract module is ook hier in de sortering verbeterd.