Voor inkopers


Nieuw procedure type voor bulkcontractering

Met deze update introduceren we een nieuw procedure type dat het contracteren van grote aantallen aanbieders nog eenvoudiger maakt. Een welkome functionaliteit die onder andere van waarde is voor het selecteren en contracteren in het Sociaal Domein.

De meest wezenlijke wijziging in deze nieuwe procedure is merkbaar op de pagina Vergelijk &Selecteer. Het wordt hier eenvoudiger te filteren, zoeken, offertes te vergelijken en zelfs versies vanbinnen gekomen aanmeldingen te beheren. Wijzigt een aanbieder iets in zijn aanmelding en/of voegtdeze een kwalificatie toe? Dan is dit sneller inzichtelijk zonder de gehele aanmelding opnieuw te hoeven beoordelen.
Voor aanbieders zijn deze wijzigingen eveneens beter te beheren.


De koppeling met de Contract Module is daarnaast sterk verbeterd, het is nu mogelijk van elke individuele aanmelding een contract aan te maken in de Contract Module.


Let op: indien u overweegt over te stappen op de nieuwe procedure in een lopende tender, neem dan eerst contact op met de Servicedesk.


Gewogen loting

Maakt u in een tender gebruik van de shortlist methode en past u daarin een loting toe, dan is het vanaf deze update mogelijk een weegfactor toe te kennen aan de individuele aanbieders in de loting. Zo kan bijvoorbeeld past performance meegewogen worden in het samenstellen van de shortlist.


Voor contractmanagers en beheerders


Versiebeheer

Net als in bovenstaande nieuwe tender procedure, is het voortaan ook in de Contract Modulemogelijkheid om versiebeheer toe te passen op velden in de contracten. Wijzigt er iets in eencontract? Dan is voor dat specifiek veld te allen tijde terug te zien wat er wanneer gewijzigd is. Omversiebeheer toe te passen op velden in het contract template, dient dit te worden geactiveerd in hettemplate waar de contracten op zijn gebaseerd.


Zoeken op kwalificaties

Binnen de Contract module is het nu eveneens mogelijk om te zoeken naar contracten op basis vande gekoppelde kwalificatie. Hierdoor is het eenvoudige contracten te vinden gerelateerd aanproducten en kwalificaties.