Nieuw telefoonnummer

De kans is groot dat u het al gezien heeft op onze website en het platform: Negometrix heeft een nieuw nummervoor de servicedesk. Om iedereen de tijd te gunnen eraan te wennen, zal het oude nummer voorlopig noggewoon bereikbaar blijven. Zo kunnen we de overgang gefaseerd en gecontroleerd doorvoeren.

Het nieuwe telefoonnummer is 085 20 84 666.

Behalve een nieuw nummer zullen we ook een nieuw pand betrekken: op 18 april verhuizen we naar een nieuwkantoor. Ons nieuwe bezoekadres is dan Rijnzathe 32 in Utrecht.


Voor inkopers


Historie van wijzigingen binnen Evalueren

Vanaf nu worden wijzigingen van evaluatiescores binnen evalueren duidelijk bijgehouden en zichtbaar gemaaktvia een icoon direct naast de score in het overzicht. Een volledige historie is daarmee eenvoudig te raadplegen.


Evaluator instellen via Vraagdetails

Het issue dat optrad bij het toevoegen van een evaluator via Vraagdetails is verholpen. Dit werkt weer zoals hethoort.


Meerdere documenten uploaden tegelijk

Een fijne verbetering voor degene die vaak veel documenten uploaden. Nu is het mogelijk meerdere documententegelijk te selecteren in de verkenner van de eigen PC en deze direct te uploaden. Tot voor kort moest dit nogstuk voor stuk. Let op: deze wijziging werkt enkel vanuit een tender of contract.


Twee nieuwe formules

Er zijn twee nieuwe formules toegevoegd in de tender module:

  •   log-formule

  •   Low bid scoring formule


Verdere wijzigingen:  

  • Het inkoopbeleid is nu beschikbaar als Excel-export  
  • Regels van de Q&A zijn nu ook te verwijderen na het aanmaken (voorheen konden ze enkel nog worden bewerkt)
  • Binnen Q&A er is nu ook de mogelijkheid om altijd achtergrondinformatie te faciliteren voor de vragensteller. Dit was eerst enkel mogelijk bij individuele vragen.
  • Wanneer de Lead buyer kiest het samenvattend commentaar te delen, wordt nu ook de behaalde kwaliteitsscore bij die vraag getoond.
  • ZIP-exports zullen niet meer worden verwijderd na een update. Ze blijven nu minimaal een week nog te downloaden.


Voor contractmanagers en beheerders


Exports

Contracten kunnen op twee manieren informatie over de leverancier bevatten: vanuit de Negometrix database ofvia handmatige invoer. In de export zitten daarom twee kolommen die deze info bevat. Dit kan vanaf nu wordensamengevoegd tot één kolom. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.


Beheer verantwoordelijkheden

Het gebeurde wel eens dat wanneer de contractmanager zijn verantwoordelijkheden vervangen werd overcontracten, dat dit ook werd toegepast op alle andere gebruikersvelden in een contract. Dit is verholpen.