Voor contractmanagers en -beheerders


Herinneringen aanmaken

Deelnemers met het recht een contract te wijzigen kunnen vanaf nu ook herinneringen aanmaken enwijzigen in een contract.


Voor inkopers


Tender opties: nieuw tabblad

Binnen Tender opties in een tender is er nieuw tabblad geïntroduceerd. Hier kunnen eigen veldenworden gedefinieerd bestaande uit twee verschillende types: tekstvelden en waardevelden. Daarbovenop kunnen er ook regels worden vastgelegd om het gedrag van deze velden te bepalen:verplichte invoer, voorgeschreven format, een bereik of zichtbaarheid.

Tip: dit tabblad en de velden kunnen worden vastgelegd in een tender template, waardoor dezedaarna voor een tender specifiek zijn in te vullen. Uiteraard zijn deze gegevens nooit zichtbaar voor deinschrijvers. De Leadbuyer binnen een tender of een collega met het recht ‘Tender opties beheren’,kan deze bewerken.


Gunningscommunicatie

Binnen de gunningscommunicatie zijn er twee dingen veranderd. Allereerst zal er bij een dooraanbieders gestarte offerte geen standaard ‘beantwoording’ meer toegevoegd aan de naam van deofferte. Dit leidde soms tot onduidelijkheden vanwege een te lange offertenaam. Daarnaast is hettabblad Gunningscommunicatie nu ook te definiëren in de tender templates, waardoor dezeeenduidiger kan worden vastgelegd voor alle tenders vanuit eenzelfde template.


Evalueren

Binnen het tabblad Evalueren zijn nu ook de headers zichtbaar die zijn gebruikt in de vragenlijsten.Deze zijn daardoor ook terug te zien in de PDF-export.


Mijn Berichten: notificaties

De notificatie van een bericht op het platform is uitgebreid door de onderwerpregel van het bericht ookweer te geven als onderwerpregel van de notificatie per mail.


Verwijderen van een tender

Het verwijderen van een tender heeft een extra verificatie gekregen door na het klikken op deverwijder knop een pop-up te tonen. In deze pop-up zal de gebruiker het woord DELETE moetentypen om het verwijderen definitief te bevestigen. Let op: het verwijderen van een tender is onomkeerbaar.


Toevoegen andere inkopende organisatie

Een toegevoegde inkopende organisatie is vanaf heden standaard onzichtbaar voor inschrijvers.


Planning: toelichting toevoegen

Het is mogelijk nu bij de planning een toelichting toe te voegen, net zoals bij de prijslijst.


Vraag & Antwoord module

Met de volgende update zal het mogelijk worden meerdere vragen tegelijk te publiceren, zonderantwoord.


Verplichte velden

De lay-out van verplichte velden op het platform is sterk verbeterd. Voorheen waren deze geelgekleurd en was het na het opslaan van de pagina vaak niet direct duidelijk waar er verplichteinformatie mist. Dit is verbeterd door deze rood te omlijnen en er een melding bij tonen wanneer erinformatie mist. De pagina scrolt automatisch naar de locatie van het veld, zodat het meteen duidelijkis waar de gebruiker iets moet invullen.


Tender archiveren: tabblad Contract en Dossier

Het tabblad Contract en Dossier blijven ook zichtbaar na het archiveren van een tender.