Voor alle gebruikers


Beknopter rechtermenu en uitbreiding Mijn Profiel

Om de overzichtelijkheid van het rechtermenu te bevorderen, is deze ingekort en anders geordend. Twee knoppen zijn verplaatst naar Mijn Profiel: Agenda en Herinneringen. Mijn Profiel wordt daarnaast ook uitgebreid met een nieuw tabblad: Exports, om sneller de aangevraagde exports over het gehele platform op één plek terug te kunnen vinden.


Voor contractbeheerders en managers


Taakmanager in Contract module en Taken in Mijn Profiel

De volledig nieuwe taakmanager betreft een nieuwe functionaliteit die eerst als basis versie beschikbaar komt en later wordt uitgebreid. Met deze taakmanager kan iedereen die een contract kan bewerken, taken klaarzetten en toewijzen. Elk contract krijgt zo een extratabblad met specifieke taken.

Binnen deze taakmanager zal de zoekfunctionaliteit worden doorgevoerd zoals die reeds bekend is binnen Contracten: middels filters kan gezocht worden op verantwoordelijk persoon, titel, omschrijving en er kan een gewenste sortering worden toegepast.

Uiteraard zijn er herinneringen te koppelen aan taken, zodat de verantwoordelijke voor de taak, tijdig wordt genotificeerd. Daarnaast zal de historie van wijzigingen in taken bewaard blijven en kan de status van een taak worden bijgewerkt.

Een overzicht van alle persoonlijke taken vindt de gebruiker binnen Mijn Profiel, waar een nieuw tabblad Taken wordt toegevoegd dat ook te exporteren is als Excel-bestand.


Voor alle inkopers


Twee nieuwe formules

Voor alle inkopers zijn er twee nieuwe gunningsformules beschikbaar:

  • Value for money 50-50 index

  • Rank on scores in survey


Rank on scores in survey

De rank on scores in survey formule levert een rangorde op binnen Vergelijk & Selecteer waarbij enkel gekeken wordt naar de behaalde punten in de vragenlijst. Hiermee wordt het dus mogelijk alles binnen de vragenlijst te scoren (gunningscriteria, maar ook prijs) en enkel op basis daarvan de rangorde te bepalen van de ontvangen offertes.