Voor inkopers in het publieke domein


Nieuwe publicatieformulieren

Er zijn twee nieuwe publicatieformulieren beschikbaar voor publiekrechtelijke organisaties:

  • F06 Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

  • F21 Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten


Direct publiceren op TED

Voor aanbestedende diensten gevestigd buiten Nederland is het nu mogelijk om direct te publiceren op TED, zonder dat het verstuurde formulier vanuit Negometrix eerst langs TenderNed gaat.