Voor alle gebruikers


Servicedesk ondersteuning via contactformulier op Negometrix

De Servicedesk is niet meer als contactpersoon te selecteren bij Berichten op het platform. Voor ondersteuning is een nieuw contactformulier ingevoerd.
Op meerdere plekken in de software is deze direct beschikbaar door te klikken op het e-mailadres van de Servicedesk (servicedesk@negometrix.com).
In het contactformulier is het mogelijk een bijlage of een automatisch gegenereerd screenshot mee te sturen.


Gepubliceerde tenders

Het tabblad DAS, Sociaal Domein en Erkenning is vanaf heden samengevoegd met de Lopende tenders. Dit verbetert de vindbaarheid van de tenders.


PDF-documenten

Alle PDF-documenten openen na downloaden vanaf nu automatisch met Adobe Acrobat Reader (mits deze is geïnstalleerd op de computer van de gebruiker), of vraagt om het gewenste programma. Dit voorkomt een verkeerde weergave van documenten in de browser, bijvoorbeeld voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.


Voor alle inkopers


Verbeteringen herinneringen vanuit tender templates

Herinneringen ingesteld in een tender template, worden vanaf nu toegewezen aan de lead buyer in de nieuw aangemaakt tender.


Archiveren tenders

Beheerders kunnen nu alle tenders archiveren en verwijderen, zonder dat ze daarvoor eerst deelnemer moeten zijn.


Exports

PDF-exports van alle evaluaties worden niet meer meegenomen in de zip-exports van tenders met een doorlopende selectiefase of kwalificatiesysteem. Deze zijn ook in die tenders niet meer beschikbaar op het tabblad Evalueren. De Excel export blijft wel beschikbaar.


Vrijgave foutmelding

Bij het gebruik van de vrijgave voor het uitnodigen van aanbieders ontstond er een foutmelding bij het klaarzetten van de uitnodigingen, voordat er goedkeuring had plaatsgevonden. Deze is verholpen.

Low bid scoring formule: foutmelding in Vergelijk & Selecteer

De foutmelding binnen Vergelijk & Selecteer is opgelost wanneer er voor prijs 0 werd ingevuld.


Voor publieke inkopers


Kwalificatiesysteem: nieuwe statussen en snellere laadtijden

In een tender met het kwalificatiesysteem als procedure is het mogelijk een beantwoording de status stilgezet of nieuw te geven. De status stilgezet zal zichtbaar zijn voor de desbetreffende inschrijver.
Met deze update zijn er wederom verbeteringen aangebracht om Vergelijk & Selecteer sneller te laden.


Kwalificatiesysteem vanuit kwalificatiesysteem

Het is vanaf nu mogelijk een kwalificatiesysteem te koppelen aan een ander kwalificatiesysteem. In het Sociaal Domein zijn zo de deelovereenkomsten te koppelen aan de basisgegevens. Of is een algemene voorselectie mogelijk op een Dynamisch Aankoopsysteem, waardoor aanbieders automatisch uitgenodigd kunnen worden aan de hand van de opgegeven kwalificaties.


Proces verbaal van opening

De offertes in het proces verbaal van opening zijn nu gesorteerd op alfabetische volgorde.

 

Tender start formulier beheerders


Meerdere goedkeuringsmomenten

Indien er meerdere goedkeuringsmomenten van toepassing zijn voor één persoon in het Tender Start Formulier, zijn deze vanaf aankomende update ook allemaal zichtbaar in Negometrix.