Indien de inkoper deze fase activeert binnen Type procedure, komt er na de offerte en/of selectiefase een extra fase in de planning zichtbaar: de offerte- en/of selectie-verificatiefase.


Het is nu mogelijk om speciaal voor deze fase een extra vragenlijst aan te maken. Vaak wordt deze gebruikt om bewijsstukken op te vragen om beantwoording van de inschrijver op eisen in de selectie of offertefase te verifiëren.


Deze vragenlijst kan handmatig worden toegevoegd via Toevoegen binnen Vragenlijsten. Kies dan ook bij periode voor beantwoording de juiste fase. 

Automatisch aanmaken van deze vragenlijst kan ook, vanuit de te verifiëren eisen in de vragenlijst voor de offerte- of selectiefase. Klik op Wijzig vraagdetails bij de eis in de vragenlijst, waar het bewijsstuk voor van toepassing zal zijn en vink Verificatie nodig aan. Kies vervolgens voor Opslaan en er komt direct de vraag om de Verificatievraag aan te maken.


In de verificatievraag hoeft enkel nog de tekst te worden gewijzigd, de vraag staat al ingesteld als Document Evaluatie. Formuleer de tekst zo, dat duidelijk is welke bewijsstukken vereist zijn. De verificatievraag is aangemaakt in een nieuwe, extra vragenlijst met de vermelding Verificatie-suffix. Andere verificatievragen die op deze manier worden aangemaakt, komen vanzelf in deze vragenlijst terecht.


Let op: de verificatiefase is verplicht te doorlopen, wanneer deze is geactiveerd. Het is een fase waarin minimaal één aanbieder een beantwoording moet indienen, om deze door te zetten naar een volgende fase (offertefase of gunning). Denk er dus goed over na of de fase van toepassing zal zijn in de tender.