EMVI score = (Q / P) * X

Q = Kwaliteit in %

P = Prijs in €

X = constante


Deze formule bepaalt de rangorde op basis van de kwaliteitsscore (tussen 0 en 100%) gedeeld door de offerte prijs.


De uitkomst geeft aan hoeveel kwaliteit er per euro wordt geboden: hoe meer kwaliteit, hoe beter. Omdat de uitkomst (zonder toegevoegde constante) een erg klein getal kan worden, is het mogelijk gemaakt deze waarde met een constante te vermenigvuldigen. Advies is om deze constante de grootte te geven van de verwachte offerte prijzen. De offerte met de hoogste uitslag wint.


De methodiek lijkt sterk op de Utility Index (namelijk ook kwaliteit/prijs). Bij de Utility index is het echter ook mogelijk een weging voor prijs en kwaliteit in te voeren, terwijl deze formule ervan uitgaat dat prijs en kwaliteit altijd even zwaar wegen (50/50).


Omdat de uitkomst weergeeft hoeveel waarde (value) een offerte voor een euro (money) biedt en daarnaast value en money even zwaar wegen, heet deze formule de Value for money 50/50 index.