Rangorde op basis van percentage in vragenlijst levert een rangorde op binnen Vergelijk & Selecteer waarbij enkel gekeken wordt naar de behaalde punten in de vragenlijst.

Hiermee is het dus mogelijk alles binnen de vragenlijst te scoren (gunningscriteria, maar ook prijs) en enkel op basis daarvan de rangorde te bepalen van de ontvangen offertes.

U kunt nog kiezen of u het tabblad Prijslijsten wilt gebruiken.


Optie 1. Geen prijslijsten gebruiken

Een prijslijst (in Prijslijsten) hoeft u dus niet te gebruiken. In Vergelijk & Selecteer wordt dan ook geen prijs zichtbaar in de rangorde. Het opvragen van de prijs doet u namelijk ook via Vragenlijsten. Daar neemt u een extra vraag om de aanbieders om een prijs te vragen. Doe dit bij voorkeur door middel van een Document Evaluatie. De aanbieder upload zijn prijs in een document (bijvoorbeeld een prijsblad) en als inkoper beoordeelt u dit document. De beoordeling bepaalt dan het aantal punten voor de prijs.


Stel u heeft als prijs-kwaliteitsverhouding 30/70 in de tender. U verdeelt dan 70 punten over de verschillende kwaliteitseisen in de vragenlijst, net als met iedere andere formule. De resterende 30 punten wijst u toe aan de vraag in de vragenlijst die de prijs bij de leverancier opvraagt middels een document. De beoordeling van u op die vraag tijdens de evaluatiefase, bepaalt vervolgens hoeveel punten de leverancier voor de prijs ontvangt van de maximaal 30 te bepalen punten. De beoordeling op de overige gunningscriteria van uw beoordelingsteam bepalen vervolgens het deel van de overige 70 punten.


Opbouw vragenlijst:

1.1 Algemene eisen 

1.1.1 Algemene eis 1

1.1.2 etc.

1.2. Gunningscriteria

1.2.1 Gunningscriterium 1 (Gewicht = 20)

1.2.2 Gunningscriterium 2 (Gewicht = 25)

1.2.3 Gunningscriterium 3 (Gewicht = 25)

1.2.4 Prijs (Gewicht = 30)

    Vraagdetails (instellingen)

    Documente evaluatie.

    Evaluatiemethode: Waarde

    Min: 0

    Max: 30


Tijdens de Evaluatiefase bepaalt u vervolgens hoeveel punten de aanbieder krijgt voor het element prijs tussen de 0 en 30.

Op drie overige gunningscriteria kan de aanbieder vervolgens maximaal 70 punten bepalen (20 + 25 +25).


Let op: aangezien u de prijs opvraagt via een vraag in de vragenlijst, kunt u niet met de rechten in Deelnemers voorkomen dat het beoordelingsteam de prijs inzien. Die schermt namelijk het tabblad Prijslijsten af, welke u bij deze formule niet gebruikt. Kies via Beheer evaluatoren welke vragen het beoordelingsteam dient te evalueren en zet het recht om Aanmeldingen/Inschrijvingen te zien uit voor de beoordelaars via Deelnemers > Collega's.Optie 2. Toch prijslijsten gebruiken

Wilt u toch de prijslijsten gebruiken, dan past u nog steeds bovenstaande methode toe in Vragenlijsten, maar vraagt u de aanbieder de prijs en prijsbijlage in te vullen zoals dat ook met andere formules gaat in Prijslijsten

Door daarna de vragenlijst en de prijslijst te koppelen, ziet u toch de prijs terugkomen in Vergelijk & Selecteer. 

In de vragenlijst kiest u voor de prijs dan geen Document Evaluatie (zoals bij 1 omschreven), maar Beoordeling zonder antwoord op deze vraag. De aanbieder hoeft dus geen prijsbijlage te uploaden in de vragenlijst (dat doet deze immers in Prijslijsten), maar u kunt zo wel hier het aantal punten bepalen voor de prijs in de vragenlijst.


Let op: Als u als inkopende organisatie de prijs wilt beoordelen en hier punten aan toe wilt kennen, dient u zelf een manier te bedenken om het aantal behaalde punten per ingediende prijs te bepalen. In de vragenlijst dient een vraag voor het beoordelen van de prijzen te worden toegevoegd. De behaalde punten kunnen vervolgens handmatig worden toegekend bij het beoordelen van de vragenlijst (het aantal behaalde punten voor de prijs wordt dus NIET automatisch berekend).