Een contract in Negometrix3 is gebaseerd op een template. In een template zijn velden gemaakt die vervolgens bij het aanmaken van een contract ingevuld dienen te worden. Uiteindelijk kun je dus gebruik maken van meerdere templates. Niet voor alle contracten is er namelijk de behoeften om dezelfde informatie weer te geven. 


Inrichting template(s)

Allereerst, om een template te kunnen bouwen dien je te beschikken over een contractmanager licentie, ook wel de contractmanager licentie. Onder het tabblad ‘Mijn contract Templates’ kun je een template aanmaken of een bestaand template wijzigen. Bij het aanmaken van een template vul je een naam in en door vervolgens op de naam van de template te klikken kom je in de template terecht.


Een template heeft altijd een aantal systeemvelden die in elk template hetzelfde zijn en niet verwijderd kunnen worden. Deze velden staan onder het tabblad ‘Algemene gegevens’. Wel kunnen deze velden verplaatst worden naar een ander tabblad of een andere sectie. Naast de systeemvelden kun je de rest van de template naar eigen wens inrichten. Een template kan bestaan uit verschillende tabbladen, waarbij per tabblad 1 of meerdere secties zijn toegevoegd. Onder de sectie(s) dienen de velden aangemaakt te worden. Zie onderstaande afbeeldingen voor het aanmaken van een tabblad en sectie.
Velden aanmaken

Zodra u bovenstaande acties heeft uitgevoerd kun je een veld aanmaken. Bij het aanmaken van een contractveld dien je voor de benaming drie velden in te vullen. Deze benamingen houden het volgende in:

  • Referentie naam: Dit veld wordt gebruikt voor de database van Negometrix3. Gebruik voor de invoer van de referentienamen het volgende format: de weergegeven naam, zonder spaties met een hoofdletter na de spatie. Totale waarde = TotaleWaarde.
  • Weergegeven naam: Dit is de naam die wordt weergegeven in het contract.
  • Beschrijving: Dit veld is verplicht in te vullen, maar zie je visueel niet terug in het contract. Hier kun je dezelfde naam invullen als wat je bij ‘weergegeven naam’ invult.


Limieten

Het kan zijn dat je met het opmaken van een veld of het toevoegen van bijvoorbeeld keuzes in een dropdown menu aanloopt tegen een limiet. Het aantal mogelijke karakters in een veld zijn ruim, maar beperkt. Dit kan afhangen van het aantal keuze-opties in jouw veld samen met andere eigenschappen zoals: het aantal karakters in de opties, referentienaam, weergegeven naam, toegepaste regel of beschrijving. Hoeveel dit is, is daarom lastig aan te geven. Pas indien noodzakelijk het aantal karakters in verschillende velden aan of kijk naar speciale tekens zoals &*()#. Die worden namelijk als meer dan één karakter geregistreerd in de database.Vervolgens kies je een type veld dat je wilt toevoegen aan de template. Klik hier voor een overzicht van de type velden welke je kunt toepassen en wat deze precies inhouden.

Het veld ‘berekening’ heeft een aparte werkwijze om in te stellen en wordt hieronder daarom getoond/uitgelegd. Het veld berekening kun je gebruiken om berekeningen te maken van meerdere velden. Zo kun je gebruikmaken van optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen.
Het is van belang dat je de referentienamen van de velden die onderdeel zijn van de berekening opneemt tussen de haakjes, zodat de database begrijpt welke velden u bedoelt. Vervolgens worden de bedragen van deze velden door het systeem bijvoorbeeld opgeteld.