Onder het tabblad ‘Deelnemers’ tref je de collega’s welke aan het contract zijn toegevoegd en welke rechten zij in dit contract hebben. Wanneer je een deelnemer wilt toevoegen klik je op de knop ‘Deelnemer toevoegen’. Selecteer vervolgens een organisatie (eigen organisatie standaard), en gebruik het auto-complete dropdown-menu om de deelnemer te selecteren.

Vervolgens kun je achter de betreffende deelnemer een gebruikersrol selecteren. Aan deze gebruikersrol zit een bepaalde rechtenset verbonden. Je kunt deze controleren of aanpassen door op de blauwe ‘Rechten’ knop te klikken. In de pop-up die volgt kun je klikken op ‘Wijzig’ om rechten aan– of uit te zetten voor de betreffende deelnemer. Kijk hier voor meer informatie over de rechten.

Ten slotte kan een deelnemer verwijderd worden door deze aan te vinken en te klikken op de prullenbak onderaan de pagina.