Onder het tabblad ‘Deelnemers’ treft u de collega’s welke aan het contract zijn toegevoegd en welke rechten zij in dit contract hebben. Wanneer u een deelnemer wilt toevoegen klikt u op de knop ‘Deelnemer toevoegen’. Selecteer vervolgens een organisatie (eigen organisatie standaard), en gebruik het auto-complete dropdown-menu om de deelnemer te selecteren.

Vervolgens kunt u achter de betreffende deelnemer een gebruikersrol selecteren. Aan deze gebruikersrol zit een bepaalde rechtenset verbonden. U kunt deze controleren of aanpassen door op de blauwe ‘Rechten’ knop te klikken. In de pop-up die volgt kunt u klikken op ‘Wijzig’ om rechten aan– of uit te zetten voor de betreffende deelnemer. Kijk hier voor meer informatie over de rechten.

Ten slotte kan een deelnemer verwijderd worden door deze aan te vinken en te klikken op de prullenbak onderaan de pagina.