Na het klikken op de knop ‘contract aanmaken’ word je meegenomen naar de pop-up zoals weergegeven in onderstaand figuur. Een contract aanmaken is ook mogelijk vanuit de tendermodule. Bij het aanmaken van een contract dien je de naam van het contract in te geven. Vervolgens kun je aangeven of het een conceptcontract betreft. Dit zorgt ervoor dat het contract in het tabblad ‘Conceptcontracten’ terecht komt. Deze contracten zijn nog niet definitief en zullen dus niet bij de lopende contracten terug te vinden zijn. Tevens kan middels deze mogelijkheid een conceptcontract voor een collega klaargezet worden. Deze persoon ziet het contract verschijnen bij ‘Conceptcontracten’. Vervolgens dient er een template geselecteerd te worden. De templates zijn vooraf vormgegeven door de organisatie en dienen als format voor het op te stellen contract. Als laatste kun je aangeven in welke categorie het contract geplaatst dient te worden. Via ‘Wijzig categorie’ kun je de categorie wijzigen. Daarna klik je op de blauwe knop rechtsonder ‘Contract aanmaken’.Als het contract is aangemaakt genereert het systeem automatisch een contractnummer voor dit contract, waar je op kunt zoeken in het dashboard van de contractenmodule. Binnen een contract zijn er standaard zes tabbladen, genaamd: Contract, Deelnemers, Taken, KPI Vragenlijsten, KPI Evaluatie & KPI Resultaten.