Negometrix3 hanteert een rechtenstructuur op basis van drie niveaus.

  • Niveau 1. Organisatieniveau
  • Niveau 2. Categorieniveau
  • Niveau 3. Contractniveau

Niveau 1. Organisatieniveau

De organisatiebeheerder heeft de mogelijkheid om de rechten in te stellen voor zijn/haar collega’s op organisatieniveau. Mocht je willen dat een persoon alle contracten van de organisatie in kan zien dan dient het recht ‘Alle contracten van de organisatie bekijken’ aan te staan. 


Indien jouw collega een contractbeheerder licentie heeft en behalve kijken ook mag wijzigen dient het recht ‘Contract aanmaken’ ook aan te staan. De persoon in bovenstaand figuur mag in dit geval alle contracten bekijken en dus ook wijzigen. Als niveau 1 niet van toepassing is kun je ook alleen rechten instellen op niveau 2 en/of niveau 3.


Niveau 2. Categorieniveau

Indien een persoon niet alle contracten van de organisatie mag inzien of wijzigen, maar dit wel mag voor één of meerdere categorieën, dan is het mogelijk om personen toe te voegen aan een categorie in de categorieënboom. Je kunt voor deze persoon aangeven of hij/zij de contracten in de betreffende categorie mag inzien en/of wijzigen en of hij/zij de KPI resultaten mag inzien/beheren. Dit kun je doen bij de knop ‘Rechten instellen’, zoals ook aangegeven in Categorieën. Bij het instellen van de rechten op categorieniveau dien je eerst uit de dropdown aan te geven om welke collega het gaat. Vervolgens kun je per collega instellen welk recht hij/zij heeft in de betreffende categorie. Zoals contracten bekijken, wijzigen en/of verwijderen. Als deze persoon bovengenoemde rechten al heeft op organisatieniveau dan geldt dit ook voor de categorieën. Rechten op organisatieniveau zijn leidend. Niveau 3. Contractniveau

Het laagste niveau voor het toekennen van rechten is op contractniveau. Indien een collega niet alle contracten van een organisatie of categorie mag inzien, maar slechts een aantal contracten dan kun je deze persoon op contractniveau koppelen. Deze actie kun je uitvoeren onder het tabblad ‘Deelnemers’ van een contract. In dit tabblad kun je deelnemers toevoegen aan het contract, zodat hij/zij dit contract kan bekijken. Je kunt hier ook de rechten instellen door aan te geven dat hij/zij het recht heeft om te wijzigen of het contract te verwijderen. In dit geval dient de collega wel een contractbeheerder licentie te hebben.