Rechtsboven vind je de weergave-instellingen. Door te klikken op het lijst– of kaart icoontje selecteer je de lijst – of kaartweergave voor de contracten. Deze instelling blijft bewaard. Door te klikken op de drop down ‘sorteer op’ kun je kiezen op welke variabele je het contractenoverzicht wil sorteren. Je kunt sorteren op Gecontracteerde waarde, Contractnummer, Startdatum, Einddatum en Alfabetisch.

Rechtsonder in jouw scherm kun je naar de volgende pagina navigeren en het aantal weer te geven contracten per pagina instellen.

 

Contracten kunnen dus getoond worden in kaart- of lijstweergave. In onderstaand figuur zie je dit in een kaartweergave. In deze weergave staat de volgende informatie:

  • Het contractnummer
  • Koppeling met een ander contract. Lees ook Gekoppelde contracten.
  • Einddatum contract
  • Naam van het contract
  • Gecontracteerde waarde
  • Contractmanager
  • Naam van de leverancier
Als je een contract selecteert wordt er een blauwe balk zichtbaar. Hier kun je aangeven of je meerdere contracten wilt selecteren op de huidige pagina of over alle pagina’s. Vervolgens kun je met de iconen aan de rechterkant verschillende (bulk) acties uitvoeren.


Met deze functionaliteit kun je bulkberichten versturen naar de leveranciers en/of hoofd contractmanagers van de geselecteerde contracten.Met deze knop kun je een contract of meerdere contracten tegelijkertijd naar het archief verplaatsen.
Met de prullenbak kun je een contract of meerdere contracten verwijderen. Let op, eenmaal verwijderd is het niet meer mogelijk om de contracten terug te halen.Via de pijltjes is het mogelijk om contracten te verplaatsen naar een andere categorie.