Tijdens uw registratie heeft u bij Organisatie gaat Negometrix gebruiken als de keuze uit:


  • Aanbiedende organisatie/Leverancier
  • Inkopende Organisatie/Aanbestedende Dienst


Een aanbiedende organisatie/leverancier is in Negometrix3 de partij die inschrijft op tenders en aanbestedingen. Een aanbieder gebruikt het platform gratis.


Een inkopende organisatie/aanbestedende dienst is in Negometrix3 de partij die een tender of aanbesteding op de markt zet en leveranciers vraagt een offerte of beantwoording in te sturen.