Tijdens je registratie heb je bij Organisatie gaat Negometrix gebruiken als de keuze uit:

  • Aanbiedende organisatie/Leverancier
  • Inkopende Organisatie/Aanbestedende Dienst


Wat is het verschil tussen een aanbiedende organisatie en een inkopende organisatie?

Een aanbiedende organisatie/leverancier is in Negometrix3 de partij die inschrijft op tenders en aanbestedingen. Een aanbieder gebruikt het platform gratis.


Een inkopende organisatie/aanbestedende dienst is in Negometrix3 de partij die een tender op de markt zet en aanbieders vraagt een offerte of beantwoording in te sturen.