Wanneer u het tabblad Evalueren geen offertes ziet om te beoordelen, kan dit verschillende oorzaken hebben.


Er zijn nog geen offertes doorgezet naar Evaluatie

Ga naar het tabblad Vergelijk & Selecteer en selecteer hier eerst de offertes die het beoordelingsteam zal moeten beoordelen. In het kopje Offertefase of Selectiefase staan de binnengekomen offertes of inschrijvingen om te beoordelen. Selecteer de gewenste partijen en kies voor Doorzetten naar Evaluatie. 


U bent niet ingesteld als beoordelaar

De Leadbuyer heeft u niet als beoordelaar ingesteld. Als Leadbuyer van een tender kunt u dit te allen tijde instellen. Hoe dit gaat, hangt af van de keuze van Evaluatie instelling (zie overige opties in Tender Opties). Hier heeft u kunnen kiezen tussen Evaluaties vereist van allen of Evaluaties vereist van één.


1.Evaluatie vereist van allen

Ga naar Vragenlijsten.

Daar staat de knop, rechtsboven alle Vragenlijsten, Evaluatoren beheren. Hier kunt u per te beoordelen vraag in de vragenlijst het team van beoordelaars instellen.


2. Evaluaties vereist van één

Indien u deze instelling gebruikt, kan iedereen met het recht Beschikbaar als Evaluator, evalueren. Ga naar Deelnemers en klik op Collega's boven het rijtje met collega's. U stelt hier per collega de rechten in. Geef de collega die moet evalueren het recht Beschikbaar als Evaluator. Klik ter hoogte van de collega op Wijzig en zet bij dat recht de checkbox in Toestaan.


De tender staat niet in (selectie-)Evaluatiefase

Controleer de planning. Evalueren van inschrijvingen of offertes kan vanaf de einddatum van de selectie of offertefase tot de volgende fase (selectief of offerteverificatie, BAFO, BAFO-verificatiefase of Gunningsfase). Neem contact op met de Lead buyer indien de termijn voor evalueren reeds is verstreken. Als Lead buyer kunt u wijzigingen doorvoeren in de planning.