In de tender bij Type Procedure op het tabblad Tender Opties is er de mogelijkheid voor het activeren van de prijs-evaluatiefase (mits er gebruik wordt gemaakt van een vergrendelde procedure).

Deze extra fase vindt plaats na de Evaluatiefase (die start na de einddatum van de offertefase) waarin de kwaliteit van de offertes wordt beoordeeld. Indien de kwalitatieve beoordeling gereed is, kunt u de offertes doorzetten naar de prijs-evaluatiefase. Pas als deze fase is ingegaan heeft u van de doorgelaten offertes inzage in de prijzen. Hiermee maakt u gebruik van het 'twee-enveloppen principe'. De prijs en kwaliteit zitten in een andere kluis/envelop en de kwalitatieve beoordeling dient plaats te vinden alvorens de prijs geopend kan worden. Tot de kwalitatieve beoordeling is afgerond zijn de prijzen niet inzichtelijk. Ook u als Lead buyer kunt deze niet eerder zien dan de start van de Prijs-evaluatiefase. Tijdens de prijs-evaluatiefase kunnen de beoordeling gegeven in de Evaluatiefase niet meer aangepast worden.


Wilt u enkel uw beoordelingsteam het recht ontnemen om de prijzen te mogen inzien? Stel dit dan zo in bij Deelnemers en vervolgens Collega's. Daar kunt u van elke collega de rechten bewerken en ook het recht uitzetten prijzen te mogen inzien (Geoffreerde prijzen bekijken). Dit zorgt ervoor dat u als Lead buyer wel de prijzen ziet, om te controleren of deze juist zijn ontvangen. De collega's van wie u dit recht uitzet, zullen de prijzen van de offertes niet kunnen zien. Zo hoeft u geen aparte prijs-evaluatiefase te activeren.