In de tender bij Procedure op het tabblad Opties is er de mogelijkheid voor het activeren van de prijs-evaluatiefase (mits er gebruik wordt gemaakt van een vergrendelde procedure).

Deze extra fase vindt plaats na de Evaluatiefase en start na de einddatum van de offertefase. In deze fase worden de kwaliteit en de prijs van de offertes apart van elkaar beoordeeld. Nadat de kwalitatieve beoordeling gereed is, kunt u de offertes onder het tabblad 'Vergelijk en Selecteer' doorzetten naar de prijs-evaluatiefase. 

U heeft inzage in de prijzen van de doorgelaten offertes, nadat de prijs-evaluatie is gestart in de planning. 


Het 'twee-enveloppen-principe'

Door het instellen van deze fase maakt u gebruik van het 'twee-enveloppen principe'. De prijs en kwaliteit zitten in een andere kluis/envelop en de kwalitatieve beoordeling dient plaats te vinden alvorens de prijs geoffreerde prijs ingezien kan worden. Tot de kwalitatieve beoordeling is afgerond en de offerte is doorgezet in Vergelijke & Selecteer zijn de prijzen niet inzichtelijk. Dit geldt ook voor de Lead buyer van de tender. Tijdens de prijs-evaluatiefase kunnen de kwalitatieve beoordelingen die gegeven zijn in de Evaluatiefase niet meer aangepast worden.


Lead buyer wel inzicht in de geoffreerde prijzen

Wilt u enkel uw beoordelingsteam het recht ontnemen om de prijzen te mogen inzien? Stel dit dan zo in onder het tabblad 'Deelnemers' en klik vervolgens op 'Collega's'. Daar kunt u van elke collega de rechten bewerken en ook het recht om prijzen te mogen inzien uitzetten (Geoffreerde prijzen bekijken). De collega's van wie u dit recht uitzet, zullen de prijzen van de offertes niet kunnen zien. Zo hoeft u geen aparte prijs-evaluatiefase te activeren, maar kunt u als Lead buyer wel controleren of de prijzen juist zijn ontvangen.