In de procedure instellingen op het tabblad Opties is het mogelijk de prijs-evaluatiefase te activeren. In deze fase worden de kwaliteit en de prijs van de offertes op verschillende momenten zichtbaar en dus apart van elkaar beoordeeld. 


Prijs-evaluatiefase instellen

Door het instellen van deze fase maak je gebruik van het 'twee-enveloppen principe'. De prijs en kwaliteit zitten in een andere kluis/envelop en de kwalitatieve beoordeling dient plaats te vinden alvorens de prijs geoffreerde prijs ingezien kan worden.

  1. Ga in de voorbereidingsfase van de tender naar het tabblad Opties naar Procedure.
  2. Klik op Wijzig en activeer Prijs-evaluatiefase toepassen (Prijs is niet inzichtelijk tijdens evalueren van kwaliteit).
  3. Na activatie verschijnt er een extra fase in de planning Prijs-evaluatiefase.
  4. In de evaluatiefase dien je de offertes in het tabblad Vergelijk & Selecteer door te zetten naar de evaluatiefase. Na afronding van de kwalitatieve beoordeling en het verstrijken van de evaluatiefase zet je de offertes door naar de Prijs-evaluatiefase. Nadat je deze actie heeft uitgevoerd worden de prijzen zichtbaar. 


Belangrijk

De prijs-evaluatiefase kan enkel geactiveerd worden in een vergrendelde procedure en wordt toegevoegd na de evaluatiefase. Het is niet mogelijk om de prijs-evaluatiefase te activeren na de selectie-evaluatiefase.

Tijdens de prijs-evaluatiefase kunnen de kwalitatieve beoordelingen die gegeven zijn in de evaluatiefase niet meer aangepast worden.


Lead buyer wel inzicht in de prijzen

Mag enkel het evaluatieteam de prijzen niet zien? Stel dit dan als volgt in:

  1. Ga naar het tabblad Deelnemers en klik op Collega's
  2. De rechten per collega worden onder elkaar getoond. Deactiveer per collega het recht Geoffreerde prijzen bekijken. De collega's van wie je dit recht uitzet, zullen de prijzen van de offertes niet kunnen zien.