In de voorbereiding van uw tender kunt u een vragenlijst uit een andere tender importeren om deze over te nemen. Alle instellingen worden hiermee meegenomen naar uw nieuwe tender.

Voorwaarde is dat u deelnemer bent in de oude tender. 


Ga voor het kopiëren van een vragenlijst naar Vragenlijsten en kies voor Importeren

Hier heeft u twee mogelijkheden om vragenlijsten te importeren. Dit kan vanuit een Excelbestand (zie bijlage met het format) of vanuit een andere Tender. 

In de dropdown kiest u de gewenste tender en vervolgens selecteert u de gewenste vragenlijst. Kies daarbij ook de periode waarin de aanbieders deze vragenlijst moeten beantwoorden.


Dit is bijvoorbeeld ook handig wanneer u een tender heeft met percelen en voor elk perceel een soortgelijke vragenlijst wilt gebruiken.