Binnen Vraag & Antwoord is het mogelijk aanbieders toe te staan individuele vragen (één-op-één) te stellen aan u als inkoper.

Ga hiervoor in de voorbereiding van de tender naar Vraag & Antwoord en kies voor Regels bewerken. Daar kunt u aanvinken Individuele vragen toe te staan.

Een aanbieder dient te allen tijde een motivatie mee te sturen bij het stellen van een individuele vraag. Na het openklappen van de vraag ziet u tevens de motivatie van de aanbieder waarom deze vraag de economische belangen van de onderneming kan schaden.


Vindt u de economische belangen niet gerechtvaardigd? Dan kunt u middels het beantwoorden van de vraag de aanbieder verzoeken de vraag nogmaals te stellen en niet als ‘individueel’ aan te merken.


Individuele vragen zijn niet zichtbaar voor andere aanbieders. U kunt een individuele vraag niet alsnog publiekelijk beantwoorden.