Binnen Vraag & Antwoord is het mogelijk aanbieders toe te staan individuele vragen (één-op-één) te stellen aan u als inkoper.

Ga hiervoor in de voorbereiding van de tender naar Vraag & Antwoord en kies voor Regels bewerken. Daar kunt u aanvinken Individuele vragen toe te staan.

Een aanbieder dient te allen tijde een motivatie mee te sturen bij het stellen van een individuele vraag.


Individuele vragen zijn niet zichtbaar voor andere aanbieders. U kunt een individuele vraag niet alsnog publiekelijk beantwoorden.