Binnen Vraag & Antwoord is het mogelijk om aanbieders toe te staan individuele vragen (één-op-één) te stellen aan u als inkoper.

Ga hiervoor in de voorbereiding van de tender naar Vraag & Antwoord en klik op de volgende knop:


Vervolgens kunt u in de pop-up die verschijnt, aanvinken dat u Individuele vragen toe wilt staan.Een aanbieder dient te allen tijde een motivatie mee te sturen bij het stellen van een individuele vraag. Na het openklappen van de vraag ziet u tevens de motivatie van de aanbieder waarom deze vraag de economische belangen van de onderneming kan schaden.


Vindt u de economische belangen niet gerechtvaardigd? Dan kunt u middels het beantwoorden van de vraag de aanbieder verzoeken de vraag nogmaals te stellen en niet als ‘individueel’ aan te merken.


Individuele vragen zijn niet zichtbaar voor andere aanbieders. U kunt een individuele vraag niet alsnog publiekelijk beantwoorden.