In Negometrix3 kun je een tender annuleren. Voordat je deze actie uitvoert informeer je eventuele deelnemende aanbieders over het afbreken van de procedure. Wanneer het een gepubliceerde tender betreft op TenderNed (en TED), dien je dit eerst via een publicatieformulier kenbaar te maken. 


Niet gepubliceerde tender annuleren

 1. Klik in je tender in tabblad Opties op Procedure.
 2. Klik op Wijzig en klik bij Tender annuleren op Annuleren.
 3. De tender krijgt de status Geannuleerd en je ziet bij Tender annuleren de datum en tijdstip van annuleren. 
 4. Je kunt hier ook het annuleren ongedaan maken.


Gepubliceerde tender niet gunnen en annuleren

 1. Ga in je tender in het tabblad Opties naar Publicatie.
 2. Maak een Aankondiging van Gegunde Opdracht (of Inlichtingen over niet-gunning) aan. Voeg hiervoor een F03 formulier toe.
 3. Vul in de aankondiging bij Aantal opdrachten in afdeling V: 1 in.
 4. Vul het formulier verder in, bij Afdeling V geef je aan dat de Opdracht niet gegund is en geef je een reden op.
 5. Publiceer het formulier.
 6. Klik in tabblad Opties op Procedure.
 7. Klik op Wijzig en klik bij Tender annuleren op Annuleren.
 8. De tender krijgt de status Geannuleerd en je ziet bij Tender annuleren de datum en tijdstip van annuleren.


Jouw geannuleerde tender wordt in het rechter menu bij Tenders verplaatst naar Gearchiveerde Tenders.