In Negometrix3 kunt u een tender annuleren. Voordat u deze actie uitvoert informeert u eventuele deelnemende aanbieders over het afbreken van de procedure. Wanneer het een gepubliceerde tender betreft op TenderNed (en TED), dient u dit eerst via een publicatieformulier kenbaar te maken. 


Niet gepubliceerde tender annuleren

 1. Klik in uw tender in tabblad Opties op Procedure.
 2. Klik op Wijzig en klik bij Tender annuleren op Annuleren.
 3. De tender krijgt de status Geannuleerd en u ziet bij Tender annuleren de datum en tijdstip van annuleren. 
 4. U kunt hier ook het annuleren ongedaan maken.


Gepubliceerde tender niet gunnen en annuleren

 1. Ga in uw tender in het tabblad Opties naar Publicatie.
 2. Maak een Aankondiging van Gegunde Opdracht (of Inlichtingen over niet-gunning) aan. Voeg hiervoor een F03 formulier toe.
 3. Vul in de aankondiging bij Aantal opdrachten in afdeling V: 1 in.
 4. Vul het formulier verder in, bij Afdeling V geeft u aan dat de Opdracht niet gegund is en geeft u een reden op.
 5. Publiceer het formulier.
 6. Klik in tabblad Opties op Procedure.
 7. Klik op Wijzig en klik bij Tender annuleren op Annuleren.
 8. De tender krijgt de status Geannuleerd en u ziet bij Tender annuleren de datum en tijdstip van annuleren.


Uw geannuleerde tender wordt in het rechter menu bij Tenders verplaatst naar Gearchiveerde Tenders.