Tender annuleren


Het annuleren van een tender in Negometrix is de laatste actie. Allereerst informeert u eventuele aanbieders over het afbreken van de procedure en heeft u, indien de tender gepubliceerd is, de publicatie teruggetrokken. 


Indien u de tender wilt annuleren, beëindigen of wilt stopzetten, kan dit op de pagina Tender Opties in het overzicht van Type Procedure

Door hier op Wijzig te klikken, komt de knop zichtbaar om de tender te Annuleren.

De tender krijgt de status Geannuleerd en wordt gearchiveerd.

Het moment van annuleren staat bij de knop genoteerd in datum en tijdstip.


Gepubliceerde tender niet gunnen, terugtrekken en annuleren


Wanneer u een gepubliceerde tender niet gaat gunnen en wilt annuleren, neemt u volgende stappen:

  1. Maak een 'Aankondiging van Gegunde Opdracht' aan
  2. Vul bij Aantal opdrachten in afdeling V: 1 in
  3. Vul het formulier in, bij Afdeling V geeft u aan dat de Opdracht niet gegund is en geeft u een reden op
  4. Publiceer het formulier
  5. Navigeer via 'Tender Opties' naar "Type Procedure' en klik op 'Wijzig'
  6. Klik op bij 'Tender Annuleren' op 'Annuleren' 
  7. De tender krijgt de status geannuleerd en wordt automatisch gearchiveerd.


Let op: in een vergrendelde procedure is het in gunningsfase niet meer mogelijk het type procedure te wijzigen. U kunt dan de tender wel archiveren via Tender Opties en het tabblad Archiveer Tender.


Tender reeds geannuleerd

Heeft u de tender reeds geannuleerd en wilt u dit ongedaan maken? Ga dan terug naar Tender Opties en vervolgens Type Procedure. Daar kunt u kiezen voor Annuleren ongedaan maken, op dezelfde plek waar u eerder de tender annuleerde.