Ga naar het tabblad Opties en kies voor Overige Opties. Hier ziet u verschillende extra opties in uw tender om aan of uit te vinken. 

Vink de checkbox aan bij Activeer  Vraag & Antwoord. 


Na het opslaan is de module beschikbaar als extra tabblad na het tabblad Vragenlijsten.

Wanneer u werkt in een tender met percelen dan wordt bij het activeren van Vraag & Antwoord module in de hoofdtender de module automatisch ook geactiveerd in de percelen.


Rechten in de tender
Het activeren van de Vraag & Antwoord module vereist dat u het recht heeft om het tabblad Opties te bewerken in de tender. U kunt daarna de regels instellen voor het stellen van vragen in het tabblad Vraag & Antwoord.