De Vraag & Antwoord module in Negometrix3 biedt de mogelijkheid om de Nota van Inlichtingen geïntegreerd in een tender te verweven. In dit artikel lees je hoe je vragen kunt beantwoorden die je toegewezen hebt gekregen. De volgende stappen worden uitgelegd:

 1. Toegewezen vragen opzoeken
 2. Antwoord formuleren
 3. Individuele vragen herkennen
 4. Concept antwoord niet gedeeld


1. Toegewezen vragen opzoeken

 1. Om de inhoud van de aan jouw toegewezen vragen te bekijken log je in op Negometrix
 2. Klik in het rechter menu op Tenders
 3. Vervolgens klik je op de naam van de tender waar je in wilt werken. Je treft bovenin verschillende tabbladen die het gehele inkoopproces vertegenwoordigen. 
 4. Klik op Vraag & antwoord. Hier zie je een overzicht met alle vragen die aan jou zijn toegewezen.
 5. In de kolom Toegewezen aan zie je je naam staan. Indien er ook een naam van een collega zichtbaar is kan deze net als jou een antwoord opstellen. Je hoeft geen rekening te houden met deze collega en bent er niet van afhankelijk of deze al wel of geen actie heeft ondernomen.


2. Antwoord formuleren

Als de toegewezen vragen gevonden zijn, kunnen de volgende stappen doorlopen worden om de vragen te beantwoorden:

 1. Klik op een vraagtitel om de inhoud van de vraag lezen. 

 2. Klik op Concept antwoord opstellen om een concept antwoord op te stellen.

 3. In de pop-up kun je jouw concept antwoord opstellen. 

 4. Vervolgens kun je kiezen uit de volgende opties: 

  • Klik op Deel met collega's, als je het concept antwoord heeft afgerond. Het concept antwoord is dan zichtbaar voor collega's en kan gebruikt worden om te publiceren.
  • Klik op Niet met collega's delen, als je jouw antwoord als concept wilt opslaan en nog moet aanvullen/wijzigen. Het antwoord is dan niet zichtbaar voor collega's. Jouw naam wordt bij de vraag vervolgens weergegeven met een oranje kleur. De kleur is ook zichtbaar voor de Lead buyer en andere collega(‘s) die dezelfde vraag toegewezen hebben gekregen.


3. Individuele vragen herkennen

Aanbieder zouden vragen individueel kunnen stellen. Individuele vragen herken je aan het paarse icoon.

 1. Klik op de vraagtitel. Hier zie je de motivatie van de aanbieder om de vraag individueel te stellen.
 2. Vind je de motivatie niet gerechtvaardigd? Dan kun je middels het beantwoorden van de vraag de aanbieder verzoeken de vraag nogmaals te stellen en niet als individueel aan te merken. 
 3. Hiervoor kunnen de bovenstaande stappen, die beschreven staan bij Antwoord formuleren, doorlopen worden.


4. Concept antwoord niet gedeeld

Als je jouw concept antwoord niet hebt gedeeld, kun je hier later weer aan werken en het antwoord alsnog delen. 

 1. Klik op een vraagtitel om de inhoud van de vraag lezen. 

 2. Je kunt jouw concept antwoord aanpassen door de klikken op Concept antwoord bewerken. De pop-up waarin je eerder jouw concept antwoord heeft geplaatst opent weer en je kunt je antwoord aanpassen. 
 3. Klik op Deel met collega’s’ om het antwoord te delen met de Lead buyer. Als je het antwoord te deelt wordt je naam groen. 


Belangrijk

Als de vraag door de Lead buyer is gepubliceerd krijgt de vraag een nummer en de status Beantwoord & gepubliceerd. Het is nu niet meer mogelijk uw antwoord aan te passen. Mocht het toch nodig zijn het gepubliceerde antwoord te rectificeren dan dient de Lead buyer dit doen.