Stappenplan

Om het evalueren in Negometrix3 makkelijker te doorlopen kunt u gebruik maken van onderstaand stappenplan. Tijdens het evalueren zal het platform duidelijk aangeven wat er van u als evaluator wordt verwacht. De informatie uit Negometrix3 is gericht op het persoonlijke account van de evaluator, het vertelt dus enkel wat er van u wordt verwacht.  


Stap 1: Inloggen
Log in met de inloggegevens die u heeft ontvangen.


Stap 2: Kies de juiste tender
Zodra er is ingelogd, kan er in het rechtermenu van het scherm op de optie ‘Tenders’ worden geklikt. Er wordt vervolgens een overzicht getoond van de tenders waaraan u bent gekoppeld, in onderstaand voorbeeld is dit er één. Klik op de naam van de betreffende tender.


Op het moment dat u de rol 'Evaluator' hebt in de tender dan landt u automatisch op het tabblad 'Evalueren' bij het openen van de tender.


Stap 3: Tabblad ‘Evalueren’
Op het moment dat de tender is geopend, worden er bovenin beeld een aantal tabbladen weergegeven. Deze tabbladen bevatten alle cruciale stappen van een inkooptraject. Voor een evaluator is echter enkel het tabblad ‘Evalueren’ van belang. Door dit tabblad te openen krijgt u inzicht in het aantal ‘kwaliteit-vragen’ waarvoor u bent ingesteld als evaluator. Indien er voor het eerst wordt ingelogd zal het systeem aangeven dat er nog 0% is geëvalueerd.


Stap 3a: Kies uw weergave

In het tabblad heeft u een mogelijkheid te evalueren per offerte of per vraag. 

Als u kiest voor de tweede optie dan ziet u als evaluator telkens per vraag alle antwoorden van de verschillende aanbieders onder elkaar. U beoordeelt zo per aspect alle offertes tegelijk.


Het is daarnaast mogelijk te evalueren per offerte. Per ingediende offerte ziet u alle antwoorden op alle vragen in de vragenlijst. U gaat daarna door met de offerte van de volgende aanbieder.


Stap 4: Overzicht te evalueren vragen
Koos u in Stap 3a voor Evalueren per offerte? Kies dan eest de aanbieder van wie u de offerte wilt beoordelen. De stappen daarna zijn nagenoeg gelijk.


Door te klikken op de naam van de vragenlijst wordt er een overzicht getoond van alle vragen waar u een evaluatie mag invullen. De vragen staan chronologisch op volgorde. 


Door te klikken op de hyperlink ‘Evalueer antwoorden’ krijgt u inzicht in de antwoorden van de leveranciers op deze betreffende vraag.

Stap 5: Antwoorden leveranciers
Het systeem laat vervolgens zien op welke wijze de antwoorden van de leveranciers beoordeeld mogen worden, in dit voorbeeld betreft het een ‘Multiple Choice’.
Onder de evaluatie methode staan de antwoorden van de leveranciers weergegeven. U kunt uw evaluatie invullen door op ‘Vul uw evaluatie in’ te klikken.

Het is ook mogelijk om rechts boven te klikken op 'Quick edit'. Op deze manier kunt u de evaluatie voor meerdere aanbieders in één keer invullen en opslaan.
Stap 6: Evaluatie invullen
Er verschijnt een pop-up waar de evaluatie ingevoerd kan worden. Er kan optioneel een opmerking in het tekst vak worden getypt. De Lead buyer van de tender krijgt uiteindelijk inzicht in alle ingevulde evaluaties en eventuele opmerkingen. Het is voor de Lead buyer mogelijk om opmerkingen van collega's te kopiëren naar het samenvattend commentaar. Hij/ zij kan tevens de score van een automatisch beoordeelde vraag wijzigen in Evalueren, ook wanneer de weergave op per offerte staat ingesteld.Stap 7: Vragenoverzicht
Nadat de evaluaties zijn opgeslagen worden er onderin het scherm drie opties getoond. Er kan gekozen worden voor ‘Terug naar vragenoverzicht’ en er wordt verschil gemaakt tussen ‘Volgende vraag’ en ‘Volgende niet geëvalueerde vraag’. Indien u kiest voor ‘Volgende vraag’ opent het systeem de volgende vraag op volgorde van nummering, ook al hoeft deze niet geëvalueerd te worden. Indien u kiest voor ‘Volgende niet geëvalueerde vraag’ opent het systeem de volgende vraag die door u moet worden geëvalueerd.


 

Stap 8: Evaluatie gereed
Op het moment dat al uw vragen zijn geëvalueerd zal het systeem dit in het groen met 100% aangeven.Stap 9: Overzicht
Naast de optie ‘Evalueer kwaliteit’ staat de optie ‘Overzicht’. De optie ‘Overzicht’ vertelt wat de status van alle evaluaties zijn. Het samenvattend commentaar is ook zichtbaar in dit tabblad. In onderstaand voorbeeld zijn namelijk alle persoonlijke te evalueren vragen afgerond, maar toch geeft de balk 18% aan en ‘9 niet geëvalueerd’. Dit betekent dat er een collega is die nog 9 vragen zal moeten evalueren alvorens de gehele evaluatie voltooid is.


Stap 10: Voortgang evaluatoren

Het is nu mogelijk om evaluatoren een herinnering te sturen dat zij kunnen beginnen met het evalueren van de offertes. Deze optie is zichtbaar onder het tabblad 'Evalueren > Voortgang evaluatoren'.

De optie is zichtbaar nadat de evaluatiefase is ingegaan in de planning en de offertes zijn doorgezet naar de Evaluatiefase in Vergelijk & Selecteer.


EXTRA

Het is mogelijk om in het tabblad 'Alle evaluaties' de namen van de offertes tijdelijk verbergen. Als deze optie geselecteerd is blijft hij geactiveerd gedurende de hele sessie, ook als je naar de volgende vraag gaat.

Deze optie wordt zichtbaar nadat u op 'Evalueer antwoorden' geklikt heeft.