Fictieve score = Pi – Qi

Pi = Prijs van de offerte

Qi = Kwaliteit van de offerte (in €)


Bij de formule ‘Gunnen op Waarde’ wordt een rekenkundig kostenvoordeel toegekend aan de score van de beantwoording van gewogen wensen door de inschrijver. De offerte met de laagste fictieve score (in €) is de winnaar.


Tijdens de voorbereiding van de offerte aanvraag wordt het gewicht van elke specifieke wens bepaald in de vorm van een geldbedrag.


Een voorbeeld

De totale inschrijfprijs van Aanbieder A is €80.000.

Sub-gunningscriterium 2.1.4. heeft een totale waarde toegewezen gekregen van € 2.500,-


A) Voldoet helemaal                          (100%)                        (€2.500)

B) Voldoet gedeeltelijk                       (60%)                          (€1.500)

C) Voldoet niet                                    (0%)                            (€0)


Afhankelijk van de beoordeling van de offerte zal het bedrag wat eraan hangt worden afgetrokken van de inschrijfsom. Indien de aanbestedende dienst beoordeelt dat het antwoord gedeeltelijk voldoet (B), wordt er €1.500 afgetrokken van de totale inschrijfprijs.

€80.000 - €1.500 = €78.500


In de praktijk zijn er meerdere gunningscriteria, die elk afzonderlijk van de totale inschrijfprijs worden afgeschreven.