Collega's die geen Lead buyer licentie hebben op Negometrix3 kunnen toch in de voorbereiding en gedurende het tender proces meewerken.

In dit artikel leest u welke rechten iemand zonder licentie kan krijgen en waar uw collega kan meehelpen in de tender.


Rechtenoverzicht:
Een collega zonder licentie kan wel

 • Het tabblad 'Beschrijving' bewerken
 • Ontvangen en verzonden van collega's inzien (alleen eigen organisatie)
 • Toelichting en prijsbijlages bewerken
 • Prijslijsten wijzigen
 • Alle gestelde vragen in Vraag & Antwoord module inzien
 • Vragen in Vraag & Antwoord aanmaken
 • Een conceptantwoord opstellen in de Vraag&Antwoord module (mits degene aan die vraag is toegewezen)
 • Testoffertes aanmaken
 • 'Aanmeldingen/Inschrijvingen' bekijken
 • Namen van inschrijvers inzien
 • Geoffreerderde prijzen bekijken
 • Evaluator zijn in een tender
 • Overzicht alle vragen in 'Evalueren' bekijken
 • Alle evaluaties van alle evaluatoren bekijken
 • Het (eventueel) toegevoegde samenvattend commentaar zien in 'Evalueren'
 • Alle evaluaties inzien
 • 'Vergelijk & Selecteer' bekijken


Een collega zonder licentie kan niet 

 • Een tender aanmaken
 • Een tender publiceren
 • Het tabblad 'Opties' beheren
 • Aanbieders aan een tender koppelen
 • Aanbieders uit 'Contactgroepen' aan een tender koppelen
 • Collega's aan een tender toevoegen
 • De planning beheren
 • De vragenlijsten beheren*
 • Hoofdcontactpersoon zijn in een tender
 • Publiceren in de Vraag & Antwoord module
 • Vragen toewijzen aan collega's in de Vraag & Antwoord module
 • Evaluatoren instellen
 • Voortgang evaluatoren bekijken
 • Evaluaties bewerken van alle evaluatoren
 • In 'Vergelijk&Selecteer' offertes doorzetten naar een volgende fase
 • Beheren van Vergelijk & Selecteer, Gunningscommunicatie en Dossier


Voorbereiding

Een collega zonder licentie kan geen tender aanmaken of hoofdcontactpersoon zijn in de tender. Heeft u een licentie? Dan kunt u, nadat u de tender heeft aangemaakt, uw collega's toevoegen.

U voegt uw collega toe onder het tabblad Deelnemers. Vervolgens klikt u op Collega's en geeft u uw collega de rechten waar geen icoon achter staat. Rechten met een icoon vereisen een licentie. Deze zijn blauw in het rechten overzicht als uw collega over een licentie beschikt. 


In het tabblad Opties kan uw collega enkel de pagina Beschrijving bewerken. Dit kan de naam van de tender zijn, maar ook de korte en/of interne beschrijving. Overige instellingen zoals Procedure, Vrijgave & Publicatie en Overige opties zijn enkel te beheren door u als Lead buyer in de tender of door een collega met een licentie. Dit geldt ook voor het eventuele gebruik van het tabblad Specifieke tender data.


Voor het beheren van de Planning is  een licentie nodig. Het tabblad Prijslijsten is daarentegen volledig te beheren zonder dat daar een licentie voor nodig is. Zowel de knop Quick Edit als de knop Instellingen wijzigen (om kolommen toe te voegen, toelichting te bewerken of document uploads te accepteren) zijn beschikbaar.


* Voor Vragenlijsten zijn de mogelijkheden beperkt. Uw collega zonder licentie kan zelf geen vragenlijsten toevoegen, of in bestaande vragenlijsten zelf vragengroepen en vragen aanmaken. Ondanks dat, kunt u uw collega 'autoriseren' binnen bepaalde vragengroepen om daar alles te mogen bewerken of nieuwe vragen toe te voegen. Door te kiezen voor Eigenschappen bij een vragengroep ziet u de optie Gebruikers die vragengroep kunnen bewerken. Wanneer u daar uw collega selecteert, kan deze de gehele vragengroep bewerken inclusief het aanmaken van nieuwe vragen, instellen van gewichten en bewerken van de toelichting. Het instellen van de gunningsformule, eventueel bijbehorende prijs/kwaliteit verhouding en beheren van evaluatoren blijft enkel mogelijk voor collega's met een licentie.


Het tabblad Vraag & Antwoord is in de voorbereiding enkel voor de inkoper met een licentie om opties en regels te bewerken.


Binnen Aanmeldingen/Inschrijvingen kan een collega zonder licentie testoffertes aanmaken om de vragenlijst en prijslijst uit te proberen.


Tijdens Selectie en/of Offertefase

Wanneer de voorbereiding afgerond is, zal de collega met licentie de uitnodigingen moeten versturen naar de aanbieders of de tender moeten publiceren. Gedurende een aanbiedersfase kan de collega zonder licentie eventueel bekijken in hoeverre er aanbieders gestart zijn met het invullen van de offerte (mits deze optie aanstaat bij Overige opties onder het tabblad Opties).


Voor gebruikers zonder licentie is het daarnaast mogelijk mee te werken in de Vraag & Antwoord module. Het publiceren van een vraag/antwoord blijft echter een recht enkel beschikbaar voor licentiehouders. Wel kan een gebruiker zonder licentie een nieuwe vraag aanmaken, of een antwoord als conceptantwoord op een vraag formuleren (mits degene aan die vraag is toegewezen). Het toewijzen van collega's aan vragen is een recht enkel voor de Lead buyer van een tender.


Evaluatiefase

Tijdens de evaluatiefase is een gebruiker zonder licentie beschikbaar als evaluator en zou u uw collega rechten kunnen geven om offertes te mogen inzien en vergelijken. Collega's die het recht 'Overzicht alle vragen in 'Evalueren" hebben, zien ook het (eventueel) toegevoegde samenvattend commentaar. Het vervolgens selecteren van offertes om door te zetten naar een volgende fase of gunning is enkel beschikbaar voor gebruikers met licentie.