Collega's die geen Lead buyer licentie hebben op Negometrix3 kunnen toch in de voorbereiding en gedurende het tender proces meewerken aan de tender. In dit artikel lees je welke rechten iemand zonder licentie kan krijgen en waar je collega kan meehelpen in de tender.

 

Rechten toewijzen 

De rechten van een collega worden ingesteld in het tabblad Deelnemers. Hier kan per recht geselecteerd worden of dat toegewezen wordt aan de betreffende collega. Alle rechten met een icoon achter het betreffende recht kunnen niet zonder licentie worden toegewezen. Onderstaand wordt per fase toegelicht wat een collega zonder licentie kan doen in een tender.


Voorbereidingsfase

  • In het tabblad Opties kan je collega enkel de pagina Beschrijving bewerken. 

  • Voor het beheren van de Planning en het tabblad Vraag & Antwoord is een licentie nodig.
  • Het tabblad Prijslijsten is volledig te beheren zonder licentie. 
  • Voor de Vragenlijsten zijn de mogelijkheden beperkt. Jouw collega zonder licentie kan zelf geen vragenlijsten toevoegen, of in bestaande vragenlijsten zelf vragengroepen en vragen aanmaken. Ondanks dat, kun je jouw collega autoriseren binnen bepaalde vragengroepen om daar alles te mogen bewerken of nieuwe vragen toe te voegen. Door te kiezen voor Eigenschappen bij een vragengroep ziet u de optie Gebruikers die vragengroep kunnen bewerken. Wanneer u daar je collega selecteert, kan deze de gehele vragengroep bewerken inclusief het aanmaken van nieuwe vragen, instellen van gewichten en bewerken van de toelichting.
  • Bij Aanmeldingen/Inschrijvingen kan een testoffertes aangemaakt worden om de vragenlijst en prijslijst te testen.


Tijdens Selectie en/of Offertefase

  • Gedurende een aanbiedersfase kan de collega eventueel bekijken in hoeverre er aanbieders gestart zijn met het invullen van de offerte (mits deze optie geselecteerd is voor de tender bij Overige opties onder het tabblad Opties).
  • Voor gebruikers zonder licentie is het daarnaast mogelijk mee te werken in de Vraag & Antwoord module. Een gebruiker zonder licentie kan een nieuwe vraag aanmaken of een antwoord als conceptantwoord op een vraag formuleren (mits de collega aan die vraag is toegewezen). 


Evaluatiefase

Tijdens de evaluatiefase is een gebruiker zonder licentie beschikbaar als Evaluator en zou je jouw collega rechten kunnen geven om offertes te mogen inzien en vergelijken. Collega's die het recht Overzicht alle vragen in Evalueren hebben, zien ook de (eventueel) toegevoegde externe motivering. Het vervolgens selecteren van offertes om door te zetten naar een volgende fase of gunning is enkel beschikbaar voor gebruikers met licentie.