Score = WQ x Qi + (WP - WP x log (Pi/Pbest) / log A)


Ook geschreven als (WQ x Qi) + (WP x ( 1 - log (Pi/Pbest) / log A))


WQ = Weging kwaliteit

Qi = Kwaliteit eigen inschrijving

WP = Weging prijs

LOG = De functie die zorgt voor een logaritmische schaal

Pi = Prijs eigen inschrijving

Pbest = Prijs van de offerte met de laagste prijs

A = Coëfficiënt die de inkoper vooraf moet aangeven


In het algemeen is de formule een optelsom van de kwaliteit score + de prijs score


Kwaliteit Q

De kwaliteit score komt tot stand net als bij de meeste andere formules; WQ x Qi; dat wil zeggen het gewicht van kwaliteit (WQ) vermenigvuldigen met de score van de betreffende offerte (Qi) is de kwaliteit score van offerte “i”.

In de praktijk is WQ x Qi een optelsom van meerdere (deel)-kwaliteitscriteria en meerdere deel-scores van de offerte i per (deel)-kwaliteitscriterium. Dus WQ1 x Q1i + WQ2 x Q2i + etc.


Prijs P

Elke offerte krijgt een aantal prijs punten wat bij de Q punten opgeteld wordt. Het aantal prijspunten per offerte i wordt berekend aan de hand van 1 - log (Pi/Pbest) / log A


Coëfficiënt A

A is een waarde die inkoop vooraf moet opgeven. Het getal bepaalt het aantal keren de laagste prijs welke nul prijs punten krijgt. Als A 2 is, dan krijgt een offerte die 2 x zo duur als de offerte met laagste prijs is, nul prijs punten. Voor A wordt in de praktijk 1,5, 2 of 3 gekozen. Let wel, als een offerte i meer dan A x zo duur als de offerte met de laagste prijs is, dan wordt het aantal prijs punten van offerte i negatief.


Voor de offerte met de laagste prijs geldt Pi = Pbest

Het aantal P punten is dan 1 - log (Pi/Pbest) / log A = 1 – log 1 / A = 1 – 0 / A = 1 = 100% Deze offerte krijgt dus alle prijs punten, ongeacht A.

Door de logaritmische schaal is het verschil in P scores van twee offertes niet afhankelijk van de laagste prijs (Pbest). Als de laagste prijs verandert, dan blijft de onderlinge rangorde van de overige offertes ongewijzigd. Dit is de gedachte waarom deze formule gecreëerd is.