De formule is een optelsom van de kwaliteit score [WQ x Qi] + de prijs score [WP x (Psetmax - Pi) / (Psetmax - Psetmin))].


WQ x Qi +  WP x ((Psetmax - Pi) / (Psetmax - Psetmin))

WQ = Weging van kwaliteit

Qi = kwaliteit van de inschrijving

WP = Weging van prijs

Psetmax = De prijs die geen prijspunten meer oplevert, in te stellen door de inkoper

Psetmin = De prijs die alle prijspunten oplevert, in te stellen door de inkoper


Kwaliteit Q 

De kwaliteit score komt tot stand net als bij de meeste andere formules; WQ x Qi; dat wil zeggen het gewicht van kwaliteit (WQ) vermenigvuldigen met de score van de betreffende offerte (Qi) is de kwaliteit score van de offerte.


In de praktijk is WQ x Qi een optelsom van meerdere (deel)-kwaliteitscriteria en meerdere deel-scores van de offerte per (deel)-kwaliteitscriterium. Dus WQ1 x Q1i + WQ2 x Q2i + etc. Deze optelling is reeds uitgevoerd in de formule om de weergave te vereenvoudigen. De resultante WQ x Qi is derhalve de som van de gewichten van alle (deel)-kwaliteitscriteria en som van de scores van de offerte i op al die (deel)-kwaliteitscriteria.


Prijs P 

Elke offerte krijgt een aantal prijspunten wat bij de Q punten wordt opgeteld.

Het aantal prijspunten per offerte i wordt berekend aan de hand van WP x ((Psetmax - Pi) / (Psetmax - Psetmin)). Psetmax en Pset min zijn waarden die inkoop voorafgaand aan het opstellen van de tender moet vastleggen.


Als een offerte prijs (Pi) helemaal aan de bovenkant (dure kant) van de range scoort; dan is Pi = Psetmax, waarmee het aantal prijs punten nul is. Helemaal aan de onderkant van de prijs range geldt Pi = Psetmin, dan is de P score: WP x (Psetmax – Psetmin) / (Psetmax – Psetmin) = 1 x WP en daarmee krijgt de offerte alle prijs punten (WP). Bij alle Pi’s tussen Psetmax en Psetmin wordt het aantal prijspunten lineair geïnterpoleerd.


Belangrijk:

Vul een minimale en maximale prijs in de eigenschappen Vragenlijst via Instellingen. Selecteer tevens een hokje waarin u aangeeft prijzen met een hoger of lager bod te accepteren. Indien dit niet is ingevuld krijgt de deelnemende partij een KO.